کلمه را برای جستجو وارد کنید .

اهداف دوره متوسطه دوم

اهداف دوره متوسطه اهداف دوره متوسطه دوم در مقاله ی قبلی به اهداف دوره ی متوسطه اول پرداختیم در این مقاله به اهداف دوره متوسطه مصوب ششصد و چهل و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورشدر راستای رسالت و مأموریت آموزش و پرورش و جهت دهی به رشد همه جانبه دانش آموزان بر پایه تعالیم و دستورات دین مبیناسلام، اهداف دوره متوسطه به شرح زیر تعیین می شو د ...