کلمه را برای جستجو وارد کنید .

میثاق نامه مدرسه

فایل آماده میثاق نامه معلمان

میثاق نامه ۳۰ ماده ای که انتظارات مدرسه از همکاران گرامی می باشد تنظیم گردیده است

امید است بتوانیم با استعانت از خداوند مهربان و توکل به او در ایجاد محیطی سال&#