کلمه را برای جستجو وارد کنید .
فعالیت های اجرای برنامه تدبیر

فعالیت های اجرای برنامه تدبیر

همانطور که از پست فرآیند های مهم برنامه طرح تدبیر برداشت شد برنامه طرح تدبیر دارای برنامه های اجرای میباشد که برای گام های طرح تدبیر در خصوص ارزیابی باید انجام گیرد فعالیت های اجرای برنامه تدبیر است.

فعالیت های اجرای برنامه تدبیر

 • تشکیل جلسه شورای مدرسه (تیم ارزیابی)
 • بررسی و تحلیل عملکرد مدرسه (پیشرفت ها، موفقیت هاو نقاط قابل بهبود از قبیل:وضعیت تحصیلی -تربیتی دانش‌آموزان، جذب مشارکت های مردم و والدین، کیفیت عملکرد شوراها، بهینه سازی تجهیزات و فضای آموزشی، سطح تعامل مدرسه با محیط پیرامونی و نهادها و…) به منظورشناخت کامل از وضعیت مدرسه و استفاده از نتایج آن در تنظیم برنامه برای سال تحصیلی جدید
 • طراحی و تنظیم برنامه عملیاتی مدرسه با استفاده از نتایج تحلیل انجام شده درچارچوب اهداف وسیاست های آموزش‌و‌پرورش بامشارکت عوامل انسانی در همه ابعاد( آموزش و یادگیری، فعالیت‌های مکمل، فوق برنامه و برنامه های پرورشی، تعامل سازنده با محیط پیرامونی و…) بر اساس اولویت های تعیین گردیده
 • تبیین برنامه در انجمن عمومی اولیا، شورای مدرسه وشورای معلمان برای کارکنان، اولیاء و دانش‌آموزان(متناسب بادرک آنان) با هدف همسویی و وفاق جمعی در خصوص تحقق اهداف
 • تنظیم برنامه و جدول زمانبندی ارزیابی مستمر انجام فعالیت‌ها و اقدامات با مشارکت عوامل انسانی مدرسه
 • ابلاغ مسئولیت و وظایف هر یک از کارکنان در ارتباط با فعالیت‌ها و اقدامات برنامه سالانه
 • انجام خودارزیابی توسط مسئول اجرای فعالیت‌ها و اقدامات پیش‌بینی شده در برنامه با مشورت مدیر مدرسه(مسئولین بند۵) به منظورشناسایی پیشرفت ها و ضعف ها وارائه بازخورد به مدیر
 • بنا به تشخیص مدیر، تشکیل جلسه با مسئولین هر فعالیت به منظور بررسی نتایج خودارزیابی ها جهت اتخاذ تدابیر متناسب با پیشرفت ها و ضعف ها (حداقل هر دو ماه یکبار)
 • تشکیل منظم جلسات شورای معلمان و شورای مدرسه به منظور اصلاح مستمر با همفکری عوامل انسانی، امکانات و شرایط مدرسه
 • بررسی و تحلیل وضعیت تحصیلی-تربیتی(افت و رشد) دانش‌آموزان وآسیب های اجتماعی احتمالی توسط مدیر به کمک مجموعه عوامل انسانی حداقل سه بار در طول سال تحصیلی جهت اتخاذ تدابیر متناسب با پیشرفت ها و ضعف ها
 • بررسی، تحلیل و ارزیابی پایان سال و تنظیم گزارش به مسئولین ذیربط و بهره گیری از نتایج به منظور تنظیم و تدوین برنامه سال آینده

 

میانگین امتیازات ۵ از ۵

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *