کلمه را برای جستجو وارد کنید .
انجمن اولیا و مربیان

انجمن اولیا و مربیان

تعریف انجمن اولیا و مربیان در پهنه‌ی تعلیم و تربیت، جایی که آینده‌ی نسل روشن در حال رقم خوردن است، همدلی و همیاری، نقشی بی‌بدیل ایفا می‌کند. در این میان، انجمن اولیاء و مربیان، همچون پلی استوار، میان خانه و مدرسه، و یار و یاوری دلسوز در مسیر تعالی فرزندانمان. انجمن اولیاء و مربیان، گروهی منتخب از اولیاء دلسوز و مربیان فرهیخته‌ی مدرسه است که با هدف همیاری و همکاری ...