کلمه را برای جستجو وارد کنید .
دوره متوسطه دومش - اهداف دوره متوسطه دوم

اهداف دوره متوسطه دوم

اهداف دوره متوسطه اهداف دوره متوسطه دوم مصوب ششصد و چهل و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش در راستای رسالت و مأموریت آموزش و پرورش و جهت دهی به رشد همه جانبه دانش آموزان بر پایه تعالیم و دستورات دین مبیناسلام، اهداف دوره متوسطه به شرح زیر تعیین می شو د . مدیران ، برنامه ریز ان و همه افرادی که در تعلیم و تربیت دانش آموزان نقشیبر ...