کلمه را برای جستجو وارد کنید .
برنامه هفتگی

برنامه هفتگی مدارس

برای تدوین برنامه هفتگی توسط مدیر، توجه به چندین عامل مهم ضروری است. مدیریت زمان و منابع در کنار نیازها و ترجیحات تیم آموزشی، کلیدی‌ترین بخش‌های تدوین برنامه هفتگی می‌باشد. در ادامه، گام‌هایی که مدیر باید برای تهیه یک برنامه هفتگی موثر انجام دهد، ذکر شده است: شناسایی نیازها: پیش از شروع ساخت برنامه هفتگی، مدیر باید نیازهای آموزشی، اولویت‌های دروس و ترجیحات معلمان را شناسایی کند. جمع‌آوری داده‌ها: تعداد ...