کلمه را برای جستجو وارد کنید .

اهداف آموزش و پرورش دوره ی ابتدایی

اهداف آموزش و پرورش دوره ی ابتدایی

مصوب ششصد و چهل و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش.

در راستای رسالت و ماموریت آموزش و پرورش و جهت دهی به رشد همه جانبه دانش آموزان بر پایه تعلیم و دستورات دین مبین اسلام اهداف دوره ابتدایی به شرح زیر تعیین می شود.مدیران ،برنامه ریزان و همه افرادی که در تعلیم و تربیت دانش آموزان نقش بر عهده دارند ،مکلفند در برنامه ریزی امور بر اساس برنامه ی درسی ملی ،سازماندهی فعالیتها و انجام وظایف مربوط به گونه ای اقدام نمایند که تا پایان دوره تحصیلی دستیابی دانش آموزان به اهداف تعیین شده ممکن باشد.

اهداف اعتقادی آموزش و پرورش دوره ی ابتدایی :

اهداف آموزش و پرورش دوره ی ابتدایی

۱-                    معنای تولی و تبری را می داند.

۲-                    ترجمه بعضی از احادیث ساده را می داند.

۳-                    اصول دین را می داند و به آن معتقد است.

۴-                    زمانها و مکانهای مقدس و مهم را می شناسد.

۵-                    معنای امر به معروف و نهی از منکر را می داند.

۶-                    به مجاهدین در راه خدا و شهدا احترام می گذارد.

۷-                    نمازهای واجب را با رغبت می خواند.(برای دختران)

۸-                    به حضور در مسجد علاقه نشان می دهد و آداب آن را می داند.

۹-                    به اولیا دین ، بزرگان و شخصیت های اسلامی احترام می گذارد.

۱۰-                  خداوند را دوست دارد و او را بهترین یاور و کمک می داند.

۱۱-                 با حلال و حرام آشنا است و احکام مربوط را در حد ضرورت رعایت میکند.

۱۲-                 افراد محرم و نامحرم را تشخیص می دهد و احکام مربوط را رعایت می کند.

۱۳-                 نماز را به درستی می خواند و با احکام ضروری مربوط به نماز و روزه آشناست.

۱۴-                 قرآن را از رو می خواند و با برخی از سوره ها آشنایی داشته و از حفظ می خواند.

۱۵-                 با زندگی انبیا به ویژه نبی اکرم(ص) و معصومین تا حدودی آشناست و آنان را دوست دارد.

۱۶-                 با معنای معاد آشناست و می داند که انسان در کارهایی که انجان می دهد نزد خداوند پاسخگو است.

۱۷-                 با مسائل مربوط به سن تکلیف و تقلید آشناست و احکام مربوط را در حد ضرورت می داند و به آن عمل می کند.(برای دختران)

اهداف اخلاقی آموزش و پرورش دوره ی ابتدایی :

اهداف دوره ی دبستان

۱-                    راستگو و امین است.

۲-                    مودب و مهربان است.

۳-                    ظاهری آراسته دارد.

۴-                    شجاع و صبور است.

۵-                    به عهد خود پایبند است.

۶-                    از والدین اطاعت می کند.

۷-                    مظاهر عفت و حیا در او آشکار است.

۸-                    تمیز است و پاکیزگی را دوست دارد.

۹-                    برای رفتارهای خود با دیگران دلیل دارد.

۱۰-                  خطا و اشتباه دیگران را در مورد خود می بخشد.

۱۱-                  تکالیف شخصی روزانه خود را شخصا انجام می دهد.

۱۲-                  برای رسیدن به موفقیت پشتکار دارد و تلاش می کند.

۱۳-                  پوشش اسلامی را دوست دارد و آن را رعایت می کند.

۱۴-                  امیدوار و با نشاط است و از مواجه با مشکلات نمی هراسد.

۱۵-                  اوقات فراغت خود را با فعالیتها و بازیهای مناسب پر می کند.

۱۶-                  نظم و انظباط را در خانه و مدرسه و اجتماع رعایت می کند.

۱۷-                  برای انجام کار های خود دوستانش را به زحمت نمی اندازد.

۱۸-                  در ارتباط با دیگران از کلمات محبت آمیز و دوستانه استفاده می کند.

۱۹-                  به همکلاسان و همسالان خود در انجام وظایف یادگیری کمک می کند.

۲۰-                  احترام به بزرگترها را وظیفه ی خود می داند و به نظرات آنها توجه می کند.

۲۱-                  در برابر رفتارهای ناپسند خود پوزش خواسته و رفتار خود را اصلاح می کند.

اهداف علمی و آموزشی: 

اهداف دوره ی دبستان

۱-                    به مطالعه کتاب علاقه مند است.

۲-                    نسبت به شناخت پدیده ها کنجکاو است.

۳-                    با نحوه یادگیری خود تا حدودی آشناست.

۴-                    ارزش علم را در انجام درست کارها تا حدی می داند.

۵-                    مهارتهای اولیه برای زندگی در جامعه را کسب کرده است.

۶-                    به اهمیت و ارزش اطلاعات و اطلاع رسانی در زندگی آگاه است.

۷-                    با زبان فارسی آشنایی دارد و می تواند از کتاب و روزنامه استفاده نماید.

۸-                    در فکر کردن ،شنیدن ،گفتن و بیان مقصود ،خواندن ، نوشتن و حساب کردن مهارت کافی دارد.

اهداف فرهنگی و هنری:

۱-                    از مشاهده آثار هنری لذت می برد.

۲-                    با برخی از آثار معروف هنری آشناست.

۳-                    سنت ها ،پدیده ها و آثار موزون را دوست دارد.

۴-                    به خواندن اشعار و قصه های مناسب علاقه مند است.

۵-                    ذوق و خلاقیت هنری خود را در انجام فعالیتها نشان می دهد.

۶-                    به زیبایی های طبیعت توجه دارد و هماهنگی آن را دوست دارد.

۷-                    در زمینه های هنری از زیبایی در پدیده های طبیعی الگو می گیرد.

۸-                    برخی از آداب فرهنگی و اجتماعی اسلامی – ایرانی را می داند و برای آنها ارزش قائل است.

اهداف اجتماعی دوره ی ابتدایی :

۱-                    همکاری با دیگران را دوست دارد.

۲-                    آداب سخن گفتن را رعایت می کند.

۳-                    به معلمین و اولیا مدرسه احترام می گذارد.

۴-                    در بازیها و فعالیتهای گروهی شرکت می کند.

۵-                    مقررات مدرسه را می داند و به آنها عمل می کند.

۶-                    به رعایت مقررات اجتماعی علاقه نشان می دهد.

۷-                    خدمت کردن به میهن ومردم خود را دوست دارد.

۸-                    نظرات اصلاحی دیگران را در مورد خود می پذیرد.

۹-                    همکلاسیهای خود را دوست دارد و به آنها کمک می کند.

۱۰-                  به حق خود قانع است و حقوق دیگران را رعایت می کند.

۱۱-                  اشتباهات دیگران را با احترام به آنها تذکر می دهد.

۱۲-                  وظایف خود را در مقابل خانواده، دوستان و همسایگان می داند.

۱۳-                  برای به دست آوردن حق خود از راههای درست تلاش می کند.

۱۴-                  در برابر خدمت دیگران قدرشناس است و از آنها تشکر می کند.

۱۵-                  اهداف دوره ی دبستان اعضای خانواده خود را دوست دارد و در انجام کارها به آنها کمک می کند.

۱۶-                  به انجام وظایف و مسئولیت هایی که بر عهده او می گذارند پایبند است.

اهداف زیستی دوره ی ابتدایی :

اهداف دوره ی ابتدایی

۱-                    در حفظ محیط زیست کوشاست.

۲-                    نکات ایمنی را می داند و رعایت می کند.

۳-                    بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت می کند.

۴-                    در حفظ سلامتی خود و دیگران تلاش می کند.

۵-                    اهمیت مصونیت در برابر امراض را درک می کند.

۶-                    از حواس خود به خوبی محافظت و استفاده می کند.

۷-                    در نشستن و راه رفتن و استفاده از قوای بدنی به درستی عمل می کند.

۸-                    با تمرین ها و بازیهای مناسب، قابلیتهای جسمی خویش را افزایش می دهد.

اهداف سیاسی دوره ی ابتدایی:

۱-                    با مفهوم وحدت و امنیت ملی آشناست.

۲-                    افراد عدالتخواه و حق طلب را دوست دارد.

۳-                    به حکومت دینی و ولایت فقیه علاقه مند است.

۴-                    مسلمانان را دوست دارد و نسبت به امور آنان بی تفاوت نیست.

۵-                    اهمیت استقلال و آزادی را در پیشرفت جامعه درک می کند.

۶-                    سران کفار و مشرکین معاند با اسلام را در زمان حاضر می شناسد.

۷-                    اقوام مختلف ایرانی را می شناسد و با آنان احساس همبستگی می کند.

۸-                    با زندگی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران آشناست و از او به بزرگی یاد می کند.اهداف دوره ی دبستان

۹-                    سران کفار و مسلمین صدر اسلام را می شناسد و با اعمال آنها نسبت به پیامبر و مسلمین آشناست.

۱۰-                  نظام جمهوری اسلامی ایران را می شناسد و به پرچم کشور احترام می گذارد و سرود ملی را از حفظ  می خواند.

اهداف اقتصادی:

۱-                    وسایل خود را تمیز و سالم نگه می دارد.

۲-                    به استفاده از تولیدات داخلی علاقه مند است.

۳-                    مشاغل و حرف موجود در محیط زندگی خود را می شناسد.

۴-                    تن پروری، بیکاری و راحت طلبی را از عوامل شکست فرد و جامعه می داند.

۵-                    مالکیت خود و دیگران را تمیز می دهد و به مالکیت دیگران احترام می گذارد.

۶-                    کار کردن را دوست دارد و به افرادی که کارهای مفید دارند احترام می گذارد.

۷-                    در حفظ اموال عمومی به عنوان ثروت ملی می کوشد و در استفاده از آنها درست عمل می کند.

 

میانگین امتیازات ۴ از ۵

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *