کلمه را برای جستجو وارد کنید .
اصطلاحات مهم برنامه طرح تدبیر

اصطلاحات مهم برنامه طرح تدبیر

مدیریت

فرآیند هدایت و رهبری منابع انسانی از طریق برنامه ریزی، سازماندهی، استفاده بهینه از امکانات مادی، مالی و نظارت و ارزیابی به منظور ایجاد زمینه و شرایط انجام کار و فعالیت در جهت اهداف سازمان براساس نظام ارزشی جامعه (برگرفته از واژه‌نامه تخصصی آموزش‌وپرورش،۱۳۹۳).

مدیر مدرسه

فرد واجد شرایط و دارای صلاحیت های رهبری حرفه‌ای مدارس که براساس مقررات ،معیارها و ملاک های مشخص و با تاکید و توجه خاص به امور تحصیلی و تربیتی ،نظم و انضباط و رسیدگی به امور فیرزیکی و روانی مدرسه طی حکمی از جانب مدیر اداره آموزش و پرورش منطقه یا مرجع ذیصلاح دیگری انتخاب و منوصب می شود(واژه‌ نامه تخصصی آموزش ‌و پرورش،۱۳۹۳).

مدیریت آموزشی

فرآیند هدایت و رهبری، نظارت و ارزیابی در محیط‌های آموزشی و بکارگیری مهارت‌های علمی، فنی و هنریدر جهت تحقق اهداف سازمان آموزشی(برگرفته از واژه‌نامه تخصصی آموزش‌وپرورش،۱۳۹۳).

مدیریت آموزشگاهی(مدرسه)

مدیریت مدرسه ، فرآیند استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های منابع انسانی ، بهره گیری از همکاری و حمایت های اولیاء و سایرذینفعان و بکارگیری امکانات و تجهیزات است که مجموعه فعالیت های سازمان یافته مدرسه را برای تحقق اهداف نظام آموزشی و پرورشی هدایت می نماید.

شاخص(نرخ، فراوانی، درصد و نسبت)

کمیت یا کیفیت(حالت، چگونگی) تقریبا ثابتی که بر مبنای آن می‌توان تغییرات ایجاد شده در متغیرهای معینی را در طول یک دوره زمانی مشخص نشان داد.

فعالیت

مجموعه ای از اقدامات مرتبط با هم که برای تحقق هدف یا اهدافی انجام می شود.

وضعیت موجود

وضعیت فعلی مدرسه و عملکردآن طبق شاخص‌های جدول شماره ۶(حداکثر تا پانزدهم شهریورماه به منظور تدوین برنامه عملیاتی مدرسه مشخص شود) .

وضعیت مورد انتظار

وضعیتی که مدرسه با اجرای برنامه عملیاتی سالانه پیش‌بینی شده به آن خواهد رسید. (اهداف مورد نظر)

کیفیت

اصلاح، بهبود و ارتقاء فرآیندها، فعالیت‌ها و اقدامات به منظور انطباق آن‌ها با اهداف و انتظارات ذی‌نفعان.

زمینه سازمان مدرسه:

محیط فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و جغرافیایی حاکم بر مدرسه که بر دروندادها، فرآیند و خروجی های آن تاثیرمی گذارد، تحت عنوان زمینه سازمان مدرسه نامیده می شود.

فرآیند

مجموعه‌ای از اقدامات وگام‌های هم‌پیوند، برای رسیدن به یک هدف معین.

میانگین امتیازات ۵ از ۵

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *