کلمه را برای جستجو وارد کنید .

تقویم اجرایی و خود ارزیابی پروژه ی مهر تقویم اجرایی و خود ارزیابی پروژه ی مهر

تقویم اجرایی و خود ارزیابی پروژه ی مهر تیر ماه

ردیف

عنوان

زمان اجراء

امـتــاز

۱

تشکیل شورای مدرسه و برنامه ریزی برای ستاد پروژه مهر

تیـــــرماه

 

۲

تشکیل کمیته
زیباسازی با مشارکت صاحب
نظران و روان شناسان (صدور ابلاغ
برای اعضاء)

تیـــــرماه

 

۳

تشکیل ستاد بازگشایی طبق شیوه نامه پروژه مهر

مدیر مدرسه

رئیس ستاد

تیـــــرماه

 

معاون آموزشی

دبیر ستاد

سایر معاونان

عضو ستاد

نماینده معلمان

عضو ستاد

خدمتگزار و سرایدار

عضو ستاد

اعضای انجمن اولیاء

عضو ستاد

اعضای شورای دانش آموزی

عضو ستاد

۴

صدور ابلاغ برای اعضاء ستاد مدرسه

تیـــــرماه

 

۵

تهیه کلر بوک ویژه پروژه مهر و بایگانی بخشنامه ها و ابلاغ ها و
تنظیم صورتجلسات مربوطه و…

تیـــــرماه

 

۶

تهیه تقویم زمان بندی و اولیت کاری جهت آماده سازی و بازگشایی با
توجه به نیاز های مدرسه

تیـــــرماه

 

۷

تهیه شناسنامه آموزشگاه طبق جدول پیوستی

تیـــــرماه

 

۸

تشکیل کمیته پیشرفت تحصیلی ، ارائه و ثبت تحلیل های آموزشی

تیـــــرماه

 

۹

نصب نمودار افت و رشد نتایج امتحانات بصورت مقایسه ای با سال قبل
در تابلوی آموزشی

تیـــــرماه

 

۱۰

تنظیم برنامه ی مناسب جهت ساماندهی ثبت نام

تیـــــرماه

 

۱۱

ثبت نام دانش آموزان طبق کروکی ستاد ثبت نام و تهیه دفتر ثبت نام
دانش آموزان

تیـــــرماه

 

۱۲

دریافت یک نسخه از ابلاغ تدریس همکاران برای سال تحصیلی جدید

تیـــــرماه

 

۱۳

ثبت نام اینترنتی دانش آموزان ( در سامانه سناد)طبق روند بخشنامه)

تیـــــرماه

 

۱۴

بایگانی اوراق امتحانی بر اساس دستورالعمل های صادره

تیـــــرماه

 

۱۵

تشویق دانش آموزان به استفاده از پوشاک وکیف
ایرانی د رحمایت از تولیدات ایرانی و
تولیدات هنرستانها

تیـــــرماه

 

۱۶

کلاس بندی دانش آموزان

تیـــــرماه

 

۱۷

رعایت تراکم مصوب کلاس ها

تیـــــرماه

 

۱۸

تابلوی اعلانات دفتر و راهروها مرتب شود

تیـــــرماه

 

۱۹

ثبت فاکتورهای مالی مدرسه در سامانه ی مالی

تیـــــرماه

 

۲۰

تهیه بنر روزشمار
پروژه مهر

تیـــــرماه

 

۲۱

ارسال پیش نویس برنامه هفتگی به واحدهای آموزش

تیـــــرماه

 

امتیــــاز : عالی :۵ /
خیلی خوب : ۴ / خوب : ۳ /
متوسط : ۲ / ضعیف : ۱ /
غیرقابل قبول : ۰

  

تقویم اجرایی و خود ارزیابی پروژه ی مهر مرداد ماه 

ردیف

عنوان

زمان اجراء

امتیاز

۱

 

ارسال آمار ثبت نامی دانش آموزان و ارسال
سازماندهی تا هفته اول
تیرماه

مـــــرداد ماه

 

۲

تهیه دفاتر کلاسی و
انضباطی دانش آموزان و… (دفاتر بصورت یکپارچه مصوبه شورای پروژه مهر)

مـــــرداد ماه

 

۳

بررسی و کنترل مدارک
دانش آموزان از نظر سنی و قبولی پایه قبلی

مـــــرداد ماه

 

۴

تعیین محل مناسبی جهت
نگهداری فعالیتهای علمی و امور تحقیقاتی دانش آموزان

مـــــرداد ماه

 

۵

تشکیل و تکمیل پرونده
پرسنلی همکاران

مـــــرداد ماه

 

۶

نصب قاب شرح زندگی نامه
شهید،خیرمدرسه سازودانشمند برای واحدهای آموزشی که نام این بزرگواران را دارا
هستند

مـــــرداد ماه

 

۷

مشخص نمودن محل تبلیغات
مناسبتها و ایام ا… ( در حیاط آموزشگاه )

مـــــرداد ماه

 

۸

تهیه پرچم جمهوری
اسلامی و نصب آن در محل مناسب و نیز تعویض یا شستشوی به موقع آن

مـــــرداد ماه

 

۹

تنظیم برنامه هفتگی
مدرسه( عدم ستونی بودن برنامه و استاندارد بودن و رعایت الزامات ساماندهی )

مـــــرداد ماه

 

۱۰

ثبت فاکتورهای مالی
مدرسه در سامانه ی مالی

مـــــرداد ماه

 

امتیــــاز :
عالی :۵ / خیلی خوب : ۴ /
خوب : ۳ / متوسط : ۲ /
ضعیف : ۱ / غیرقابل قبول : ۰

 

تقویم اجرایی و خود ارزیابی پروژه ی مهر شهریور ماه

 

ردیف

عنوان

زمان
اجراء

امتیـــــــاز

۱

تهیه کیت های وسایل کمک آموزشی مورد نیاز مدرسه

شهریورماه

 

۲

تهیه تجهیزات امکانات ورزشی و بهداشتی

شهریورماه

 

۳

خط کشی محوطه و زمین های ورزشی

شهریورماه

 

۴

بهسازی و تجهیز و تهیه دفاتر مربوطه

آزمایشگاه

شهریورماه

 

کارگاه

سایت رایانه

۵

بهسازی بوفه مدرسه :

نصب شیر آب

شهریورماه

 

برنامه ریزی و هماهنگی برای تهیه مواد خوراکی از طریق معاونت پرورشی

دارا بودن کارت بهداشت و لباس سفیدبرای فروشنده

رنگ آمیزی داخل و خارج بوفه

رعایت اصول بهداشتی

۶

نصب تهویه،آینه،پیام های بهداشتی ،رخت آویز،استفاده از آب
گرم وصابون مایع در سرویس بهداشتی

شهریورماه

 

۷

استفاده از سطل های زباله در دار به همراه کیسه زباله نظافت سرویس های
بهداشتی با استفاده از مواد ضدعفونی کننده

شهریورماه

 

۸

جداسازی آبخوری ها از سرویس بهداشتی

شهریورماه

 

۹

زیباسازی :

در ورودی

شهریورماه

 

تابلوی مدرسه

ورودی ها

راهروها

۱۰

نصب آینه در راهرو و …

شهریورماه

 

۱۱

رنگ آمیزی دیوارهای مدرسه همراه با تصاویر زیبا

شهریورماه

 

۱۲

بهسازی فضاهای :

نمازخانه

 

 

شهریورماه

کتابخانه

اتاق بهداشت

مشاوره

۱۳

بهسازی :

دفاتر مدارس

شهریورماه

 

رنگ آمیزی کلاس

استفاده از پرده های الوان با توجه به روانشناسی رنگ ها

۱۴

ایجاد فضای سبز و محوطه سازی :

ساخت آ بنما

شهریورماه

 

نصب نیمکت

سطل های زباله با اشکال و رنگ های متفاوت

استفاده از گلدان

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۵

ایجاد میز نشریات

شهریورماه

 

۱۶

شارژ کپسول آتش نشانی (تاریخ شارژ چک شود)

شهریورماه

 

۱۷

ثبت فاکتورهای مالی مدرسه در سامانه ی مالی

شهریورماه

 

۱۸

پرداخت هزینه ی کامل بیمه دانش آموزی

شهریورماه

 

۱۹

تحویل بموقع کتاب های درسی دانش آموزان

شهریورماه

 

۲۰

ثبت نام مجلات رشد آموزشی ویزه دبیران و دانش آموزان ورودی

شهریورماه

 

۲۱

تمهیدات لازم جهت
برگزاری مراسم ویزه ماه محرم

شهریورماه

 

۲۲

برنامه ی سالانه آموزشگاه تهیه شده باشد

شهریورماه

 

۲۳

تهیه و تنظیم تقویم اجرایی سالانه آموزشگاه

شهریورماه

 

۲۴

نصب زنگ مناسب با آهنگ ملایم(ملودی) وکنترل و تنظیم سیستم
صوتی مدرسه

شهریورماه

 

۲۵

تهیه پوشاک و لوازم التحریر با همکاری انجمن اولیاء برای
دانش آموزان نیازمند

شهریورماه

 

۲۶

تشکیل شورای عمومی معلمان یک هفته قبل از شروع سال تحصیلی و
ارائه برنامه ی درسی به معلمان

شهریورماه

 

۲۷

تزئین واحدهای آموزشی جهت ورود دانش آموزان در روز بازگشایی

شهریورماه

 

۲۸

بنر بازگشایی آموزشگاه نصب گردد ( به آموزشگاه هوشمند
… خوش آمدید )

شهریورماه

 

۲۹

نامگذاری کلاس ها و نصب آنها در تابلوی اعلانات

شهریورماه

 

۳۰

فراهم نمودن مقدمات جشن بازگشایی مدرسه و تهیه سین برنامه و
انجام امور ذیل :

شهریورماه

 

۳۱

تهیه لیستی از مدعوین ( خانواده های معظم شهدا،جانبازان،
ایثارگران،بازنشستگان سال قبل ، مسئولین شهری و محلی)

شهریورماه

 

۳۲

همکاری وبرنامه ریزی با آموزش
دهندگان معرفی شده
دربرگزاری کلاسهای
سوادآموزی وتحت پوشش
قراردادن اولیای
بی سواد و کم سواد آموزشگاه

شهریورماه

 

۳۳

ارسال جدول برنامه
برگزاری نماز جماعت در طول سال تحصیلی

شهریورماه

 

۳۴

دعوت از دانش آموزان ساعی و برتر در زمینه های
فرهنگی،آموزشی،پرورشی و…

شهریورماه

 

 

 

امتیــــاز : عالی :۵ /
خیلی خوب : ۴ / خوب : ۳ /
متوسط : ۲ / ضعیف : ۱ /
غیرقابل قبول : ۰

 

برای کپی جداول باید فایل زیر را دانلود کنید جدول بالا همراه با کلیه مطالب پروژه ی مهر توسط یک فایل ورد قابل ویرایش در فایل آماده پروژه ی مهر آمده است جهت دانلود از باکس زیر استفاده کنید
 

تلاش و هدف از فرایند پروژه مهر آمادگی کامل مدارس برای شروع سال تحصیلی جدید در روز اول مهر بدون دغدغه خاطر برای دانش آموزان و همکاران می باشد.


اقدامات پروژه ی مهر اقدامات مستندات و فرایند های پروژه ی مهر در یک فایل word قابل دانلود و ویرایش میباشد.

خرید این فایل به منزله ی پایان معامله نیست و مدرسه فایل هفتگی و ماهیانه فایل های تکمیلی پروژه ی مهر را برای شما ایمیل یا پیامک میکند

ما فایل آماده ی پروژه ی مهر را همراه با تمامی صورت جلسات و اقدامات در یک فایل word آورده ایم و کار شما را در خصوص مستند سازی و برنامه پروژه ی مهر راحت کرده ایم برای دانلود برنامه روی باکس دانلود پروژه ی مهر کلیک کنید

 

برنامه ی کامل پروژه ی مهر مدارس ابتدایی و دبیرستان به صورت word قابل ویرایش میباشد.

تعداد صفحات:۳۰صفحه

فرمت:word قابل ویرایش

برنامه ی کامل پروژه ی مهر مدارس سال تحصیلی ۹۷-۹۷

جهت مشاهده ی مطالب این فایل روی عکس کلیک کنید و جهت خرید مستقیم میتوانید روی باکس زیر کلیک کنید و محصول را خریداری کنید

تومان10,000خرید و دانلود فایل


میانگین امتیازات ۵ از ۵

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *