کلمه را برای جستجو وارد کنید .
صوتجلسات شورای مدرسه
صوتجلسات شورای مدرسه

شورای مدرسه

ارکان و شوراهای مدرسه

  1. مدیر مدرسه
  2.  انجمن اولیا و مربیان
  3. شورای مدرسه
  4. شورای معلمان
  5. شورای دانش آموزی
  6. شورای مالی

مدیر مدرسه

ماده۴– مسول اجرای فعالیت آموزشی و پرورشی، مالی و اداری مدرسه می باشد

ماده۵– تنظیم برنامه سالانه برنامه سالانه و تقویم اجرایی طرح تدبیر برنامه سالانه و تقویم اجرایی دوره اول دبیرستان تعالی برنامه سالانه و تقویم اجرایی دوره دوم دبیرستان بر اساس تعالی در ابعاد مختلف با رعایت ضوابط آموزش و پرورش

ماده ۶- استفاده بهینه از منابع مالی و بهره گیری از مشارکت های مردمی و کمک های خیرین و تقویت منابع اعتباری مدرسه

ماده ۷ – ابلاغ وظایف کاری هر یک از کارکنان به آنان

ماده ۸ – برگزاری جلسات شوراها ونظارت براجرای مصوبات

* مدیر مدرسه موظف است هر دو ماه یک بار گزارشی از فعالیت های آموزشی و پرورشی را به آموزش وپرورش شهرستان ارسال نماید.

شورای مدرسه صوتجلسات شورای مدرسه

ترکیب اعضا : مدیرمدرسه – معاون مدرسه – مربی پرورشی – نماینده معلمان – رئیس انجمن اولیا ومربیان

وظایف : نظارت بر فعالیت های مدرسه – بررسی برنامه پیشنهادی سالانه مدرسه – بررسی و تایید برنامه های مربوط به مسابقات – بررسی و تایید برنامه اردوها و بازدید های دانش آموزان – بحث در خصوص مسائل آموزشی و پرورشی مدرسه – تقدیر از معلمان و دانش آموزان – تصمیم در مورد تشویق و تنبیه با توجه به دستور العمل های ارسالی – بررسی مشکلات موردی دانش آموزان

شورای مالی

ترکیب اعضا : مدیر مدرسه – رئیس انجمن – نماینده معلمان

وظایف : نظارت بر نحوه هزینه ی وجوه حاصل از کمک های مردمی ، سرانه دانش آموزی و غیره – تایید فاکتورهای هزینه شده – ارئه بیلان کاری در جلسات مجمع عمومی

شورای معلمان

نظارت بر همسویی برنامه برنامه ها و روش های کاری در چار چوب مفاد آیین نامه ها –مشارکت در تنظیم برنامه های پرورشی – اجرای مصوبات –  بررسی علل افت تحصیلی و ارائه راهکار جهت رفع آن – بحث و تبادل نظر در خصوص افزایش اثربخشی روشهای تدریس –بودجه بندی برنامه درسی  و ……………………………..

انجمن اولیا ومربیان

ترکیب اعضا : مدیر مدرسه – معاون مدرسه – نماینده معلمان – مربی پرورشی – منتخبین اولیای دانش آموزان

وظایف : تامین مشارکت فکری و تقویت هماهنگی و همسویی بین خانه ومدرسه – همکاری با شورای معلمان در خصوص برگزاری کلاس های فوق برنامه – تلاش وهمکاری برای جلب مشارکت اولیا – تشکیل جلسات عمومی هر دو ماه یک بار

شورای دانش آموزی

وظایف : مشارکت در فعالیت های آموزشی و پرورشی و اجرایی مدرسه – ارائه پیشنهاد در زمینه های مختلف به مدرسه – تشکیل کمیته های مدرسه – همکاری و برنامه ریزی در اجرای مناسبتها –  همکاری در برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری

همکاری در برپایی نماز جماعت – تشکیل جلسات هر ماه یک بار

ماده ۳۶ –  ثبت نام دانش آموز در پایه اول

ماده۲۹– مدارک لازم جهت ثبت نام پایه اول فرم تطبیق – کارت بهداشتی – فرم سنجش

ماده۳۴– پذیرفتن دانش آموز به صورت مستمع آزاد ممنوع است .

ماده۴۰– حداکثر تعداد سالهای مردودی مجاز در هر پایه تحصیلی در دوره ابتدایی دو سال خواهد بود .

ماده۴۴– انتقال دانش آموز در جریان سال تحصیلی از یک مدرسه به مدرسه دیگر در همان منطقه با موافقت مدیر مدرسه و رعایت سایر مقررات و از یک منطقه به سایر نواحی آموزش و پرورش با موافقت اداره آموزش و پرورش تا یک ماه قبل از شروع امتحانات پایانی بلامانع است.

ماده ۴۷-  مدیر مدرسه موظف است تا یک ماه پس از شروع سال تحصیلی پرونده تحصیلی دانش آموزان را بررسی و چنانچه از دانش آموزی بر خلاف مقررات ثبت نام شده باشد نسبت به هدایت او به پایه استحقاقی اقدام کند .

تبصر۵: اگر بعد از یک ماه از شروع سال تحصیلی مشخص شود دانش آموزی خلاف مقررات ثبت نام شده است مدیر مدرسه باید موضوع را به اداره آموزش و پرورش گزارش کند .

ماده۵۱– مدیر مدرسه می تواند با موافقت کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش تسهیلات زیر را برای دانش آموز قائل شود:

۱– ثبت نام از دانش آموزی به دلایل مختلف از قبیل کبر سن ، مردودی

۲– ثبت نام از دانش آموزی که به علت بیماری خاص قادر به حضور در کلاس نمی باشد .

۳– برگزاری امتحان به صورت چند گزینه ای ، جایگزین کردن نمره شفاهی به جای کتبی و بر عکس برای کسانی که شرایط خاص جسمانی دارند ( اختلالات حرکتی ، ناساز گاری بدنی )

ماده ۵۸ – مدیران باید در ابتدای سال تحصیلی نسبت به بیمه نمودن دانش آموزان اقدام کنند ودر خصوص چگونگی استفاده از مزایای آن خانواده آنان را راهنمایی نمایند.

ماده۵۹– در مدرسه باید حده اقل یک بار در سال از دانش آموزان معاینات بهداشتی – در ملنی به عمل آید .

ماده۶۲–دانش آموزی که به سبب ابتلا به بیماری واگیردار غیبت کند هنگام بازگشت به مدرسه باید گواهی پزشکی مبنی بر صحت مزاج ارائه نماید.

ماده۷۴– مدیر ،شورای مدرسه،مربیان موظفند قبل از هر گونه تنبیه از وضع وموقعیت دانش آموزآگاهی یابند ونسبت به رفع آن اقدام کنند.

ماده۷۵– تنبیه باید توجه دانش آموز را به اشتباه خود جلب و زمینه مناسب را برای ایجاد رفتار مطلوب در وی فراهم نماید.

ماده ۷۶ – دانش آموزی که راهنمایی ها و چاره جویی ها ی تربیتی در او مفید واقع نمی شود باید از روش های زیر استفاده کرد.

۱– تذکر و اخطار شفاهی به طور خصوصی

۲– تذکر واخطار شفاهی در حضور دانش آموزان درکلاس مربوطه

۳– تغییر کلاس

۴– اطلاع به ولی دانش آموز

ماده۷۷– اعمال هر گونه تنبیه از قبیل اهانت و تنبیه بدنی ممنوع است .

ماده۱۰۷– اعزام دانش آموزان جهت بازدید و گردش علمی در حدود شهرستان محل تحصیل با موافقت شورای مدرسه و رضایت کتبی اولیای آنان بلا مانع است .مدیر مدرسه باید موافقت  شورای مدرسه را به اطلاع آموزش و پرورش شهرستان برساند. خارج از شهرستان با موافقت آموزش و پرورش می باشد.

  • دفتر آمار مدرسه باید تا ۱۵آبان ماه نوشته و توسط نماینده آموزش و پرورش بسته شود.

ماده ۷- در هر مدرسه اوراق امتحانی داخلی خرداد و شهریور به مدت یک سال نگهداری می شود.

ماده۹تبصره۲– چنانچه دانش آموزی در زمان برگزاری امتحانات و یا قبل از آن دچار سانحه شود به نحوی که قادر به نوشتن نباشد می تواند از منشی که از طرف مدیر مدرسه تعیین می شود  استفاده نماید.

ماده۲۱- دانش آموزی که به علت  غیبت موجه در نوبت دوم از یک یا چند مواد درسی نمره امتحانی نداشته باشد       می تواند با رعایت ماده ۲۵ و تبصره آن دروس مربوطه را امتحان دهد و برابر شرایط قبولی خرداد ماه اعلام نتیجه شود.

ماده۲۵- با تایید شورای مدرسه دو هفته پس از پایان امتحانات از دروس مربوطه امتحان به عمل آید.

ماده۲۲دانش آموزی که به علت غیبت موجه در نوبت اول و دوم در یک یا چند ماده درسی نمره امتحانی نداشته باشد با رعایت ماده ۲۵ دروس مربوطه را امتحان می دهد. نمرات اخذ شده بدون ضریب برای نوبت اول و با ضریب برای نوبت دوم منظور می گردد و برابر شرایط قبولی خرداد ماه اعلام نتیجه می شود.

ماده ۱۸ – دانش آموزی که معدل کل وی در خرداد یا شهریور حداقل ۱۰ باشد ولی در یک درس نمره کمتر از ۱۰ یا معدل کل وی ۱۲ باشد ولی در دو درس نمره کمتر از ۱۰ کسب کند قبول شناخته می شود.( رعایت ماده۱۹)

ماده۱۴– دانش آموزی در خرداد قبول شناخته می شود که :

-۱معدل کل وی کمتر از ۱۰نباشد .

-۲نمره امتحانی نوبت دوم در هیچ یک از مواد درسی بدون ضریب کمتر از ۱۰ نباشد.

-۳نمرات سالانه در هیچ یک از مواد درسی کمتر از ۳۰نباشد.

میانگین امتیازات ۴ از ۵

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *