کلمه را برای جستجو وارد کنید .
شورای معلمان

صورت جلسات شورای معلمان

 

      با عنایت به استقرار نظام آموزشی جدید و همسو سازی برنامه ها و کتاب های درسی دوره ی ابتدایی با برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی و به منظور وحدت رویه در ثبت مصوبات جلسات شورای معلمان ، با کمک و همفکری تعدادی از صاحب نظران ، دفتر ثبت فعالیت های شورای معلمان مدارس توسط مدرسه فایل تهیه و تدوین گردید.

 

مواد ۱۵- ۱۶-۱۷ آیین نامه اجرایی مدارس” شورای معلمان “

ماده ی ۱۵:

  به منظور بحث و تبادل نظر و هماهنگی در امور آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه و تأمین مشارکت معلمان در حسن جریان آموزشی و پرورشی و اداری مدرسه، شورایی به نام شورای معلمان با شرکت همه‌ی معلمان، مربیان و مشاوران مدرسه تشکیل می‌گردد.

 وظایف شورای معلمان:

 1.  نظارت بر هم سویی برنامه‌ها و روش‌های کاری در چارچوب اهداف مصوب دوره‌ی تحصیلی و مفاد این آیین‌نامه‌
 2. مشارکت مؤثر و کارآمد در تهیه‌ی برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی و پرورشی مدرسه و همکاری در اجرای آن پس از تأیید شورای مدرسه
 3. بودجه‌بندی برنامه‌ی درسی با رعایت مقررات مربوط و ارائه آن به شورای مدرسه جهت تأیید
 4. بررسی و تبادل نظر پیرامون چگونگی افزایش اثربخشی روش‌های تدریس
 5. چاره‌اندیشی برای تأمین مشارکت فعال دانش آموزان در فرآیند آموزش و پرورش
 6. تلاش در ارتقای کیفیت برنامه‌های آموزشی و پرورشی و بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان و برنامه‌ریزی برای کاهش آن
 7. مشارکت در تنظیم برنامه‌های پرورشی، تقویت اعتقادات دینی و اخلاقی و آداب اسلامی در دانش آموزان
 8. بررسی و تبادل نظر به منظور هماهنگ کردن نحوه‌ی تشویق و تنبیه دانش آموزان
 9. بحث و تبادل نظر و اتخاذ تدابیر مناسب در مورد مسائل آموزشی، پرورشی و انضباطی دانش آموزان و بهبود اداره‌ی مدرسه
 10. بحث و تبادل نظر در باره محتوای کتاب‌های درسی و انعکاس آن به مسؤلین ذیربط از طریق مدیر مدرسه
 11. تبادل نظر و هماهنگی در مورد نحوه‌ی استفاده از وسایل آموزشی، کمک آموزشی و کارگاهی
 12. ارائه راه کارهای مناسب برای ترغیب دانش آموزان به منظور انجام مطالعات درسی و غیردرسی
 13. ایجاد هماهنگی در ارتباط با نحوه و میزان تکالیف درسی دانش آموزان متناسب با نیازها ، استعدادها و علائق آنان
 14. همکاری، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در خصوص چگونگی تشکیل کلاس‌های فوق برنامه با مشارکت انجمن اولیا و مربیان و رعایت ضوابط مربوط
 15. بررسی منابع آموزشی، کمک آموزشی و پرورشی و انتخاب و معرفی کتب، نشریات، نوارهای صوتی و تصویری جهت استفاده در مدرسه با رعایت سایر مقررات
 16. انتخاب نماینده یا نمایندگان شورای معلمان برای شرکت در شورای مدرسه و انجمن اولیا و مربیان در اولین جلسه‌ی شورای معلمان
 17. تعیین پایه‌ی تحصیلی دانش آموزان مشمول ماده‌ی ۴۳ این آیین نامه‌ و ارائه‌ی پیشنهاد به شورای مدرسه

ماده ی۱۶:

     ریاست شورای معلمان به عهده‌ی مدیرو در غیاب مدیر بر عهده نایب رییس است که توسط شورای معلمان تعیین می‌شود. مدیر مدرسه مسئول تعیین دستور جلسات و پی‌گیر اجرای تصمیماتی است که توسط اکثریت اعضای شورای معلمان اتخاذ می‌شود.

تبصره ۱٫ مدیر مدرسه می‌تواند در صورت لزوم از متخصصین تعلیم و تربیت، معلمان بازنشسته، کارشناسان و مسئولین آموزش و پرورش و اولیای دانش آموزان جهت شرکت در شورای معلمان و تبادل نظر در زمینه‌ های مربوط دعوت کند.

شورای معلمان

شورای معلمان

تبصره ۲٫ دبیر شورای معلمان در اولین جلسه توسط اعضای شورا تعیین می‌شود و موظف است خلاصه‌ای از مذاکرات یا تصمیمات متخذه‌ی هر جلسه را ثبت نموده و به امضای اعضای شورا برساند.

تبصره  ۳٫ شورای معلمان می‌تواند به منظور انجام بهتر وظایف خود نسبت به تشکیل گرو‌ه‌های درسی و آموزشی اقدام نماید.

ماده ی ۱۷:

مدیران مدارس موظف‌اند اولین جلسه‌ی شورای معلمان را حتی‌الامکان قبل از بازگشایی مدارس و حداکثر تا ده روز پس از آن تشکیل دهند. جلسات شورای معلمان حداقل هر ماه یک بار تشکیل می‌شود.

 

نگاهی به اهداف شورای معلمان:

      یکی از مواد آیین نامه ی اجرایی مدارس ، شورای معلمان است که به طور معمول به منظور تحقق اهداف چهارگانه زیر تشکیل می شود:  اطلاع رسانی ـ آموزش ـ تصمیم سازی ـ تصمیم گیری

 • اطلاع رسانی : در جلساتی که به منظور اطلاع رسانی تشکیل می شود معمولاً مسئول جلسه که اغلب همان مدیر مدرسه است ، اطلاعاتی را که باید معلمان و کارکنان آموزشگاه داشته باشند به آنها منتقل می کند . ممکن است این اطلاعات شامل موارد مندرج در بخشنامه ها ، شیوه نامه ها ودستورالعمل های اداری و نیز تصمیماتی باشد که در جلسات دیگر همچون شورای مدرسه ، جلسه ی مدیران دوره ی تحصیلی درشهرستان و… اتخاذ شده است. همچنین ارائه ی اطلاعات درباره ی تصمیمات درون مدرسه ای مانند تغییر ساعات کار مدرسه ، زمان برگزاری برنامه های هفتگی ، چگونگی برگزاری آزمون ها و مسابقه های متمرکز و هر آن چیزی که به نوعی با کارهای جاری مدرسه ارتباط دارد ، به جلسات اطلاع رسانی مربوط است .
 • آموزش : در جلساتی که به منظور آموزش معلمان و کارکنان آموزشگاه تشکیل می گردد ، معمو لاً به دو شیوه عمل می شود :

شیوه ی اول: آن است که مدرسه از افراد آگاه و صاحب نظر در زمینه ی مسائل آموزش و پرورش که عموماً از میان استادان دانشگاه ها ، مراکز تربیت معلم ، کارشناسان تعلیم و تربیت یا مسئولان آموزش و پرورش یا اعضای گروه های آموزشی شهرستان و استان انتخاب می شود ، دعوت می کند تا در جلسه ی شورای معلمان حاضر شوند و در زمینه ی موضوع مشخص و از پیش تعیین شده ای به صورت سخنرانی ، تشکیل کارگاه آموزشی  پرسش و پاسخ ، مطالعه ی موردی و … به ارائه ی اطلاعات آموزشی بپردازند .

شیوه ی دوم حالتی است که گروهی از معلمان و دیگر کارکنان آموزشگاه ، به ارائه ی آموزش های لازم به همکاران خود می پردازند . در این روش نیز از انواع راهبردهای یاددهی ـ یادگیری همانند سخنرانی ،  تشکیل میز گرد ، بارش مغزی ، کارگاه آموزشی و … برای  ارائه ی اطلاعات و انتقال دانش و تجربه استفاده می شود.

 •  جلسات تصمیم سازی : نشست هایی است که در آن ها موضوع یا موضوعاتی به بحث و تبادل نظر گذاشته می شود ، بدون آنکه در باره ی آن ها تصمیم گیری شود . در واقع مدیر و عوامل اجرایی مدرسه ، در جلسات تصمیم سازی به دنبال آن هستند که از جوانب ، حواشی ، موانع ، محدودیت ها و امکانات اجرایی یک تصمیم اطلاعاتی پیدا کنند و آمادگی لازم را برای تصمیم گیری کسب کنند . جلسات تصمیم سازی ، یک نوع آماده سازی برای تصمیم گیری می باشد و حتی ممکن است مانع از اتخاذ یک تصمیم شود . این قبیل جلسات در حکم نشست های مشورتی مفیدی است که مدیر مدرسه با همکاران خود برگزار می کند . عده ای عقیده دارند جلسات تصمیم سازی یکی از روش های آغازین برای مشارکت پذیـر ساختن کارکنان در اداره ی امور مدرسه است .
 • جلسات تصمیم گیری: به نشست هایی اطلاق می شود که در آنها با رأی مستقیم شرکت کنندگان، تصمیمی اتخاذ
  می شـود . در واقع وقتی موضوعی برای تصمیم گیری مطرح می شود باید قبلاً ابعاد متفاوت آن در یک نشست تصمیم سازی مورد بررسی قرار گرفتـه باشد .

البته تصمیم سازی و تصمیم گیری در بعضی موارد خاص ، هم زمان یا در ادامه هم مورد توجه قرار می گیرند . ولی آنچه مهم است نوع تصمیم گیری است . به عبارت دیگـر مدیر جلسه ، باید شرایطی فراهم آورد که تصمیم گیری بر اساس اطلاعات ، آگاهانه ، هدفمند و بدون ترس و واهمه از عواقب آن باشـد .

ممکن است یک جلسه ی شورای معلمان به منظور تحقق یک یا چند هدف از اهداف چهارگانه یاد شده تشکیل شود. هر چند جلساتی که در پی تحقق چند هدف هستند ، جذاب تر و پویاتر می نمایند ؛ ممکن است تعداد مباحث ، مانع از موفقیت کامل جلسه شود . عده ای از کارشناسان معتقدند دلیل این که شورای معلمان برخی از مدارس ، پویایی و تحرک لازم را ندارد این است که مدیران این قبیل مدارس صرفا در صدد اطلاع رسانی هستند و آموزش ، تصمیم سازی و تصمیم گیری در این شوراها جایگاه مناسبی ندارد . علاوه بر این اختصاص جلسه شورای معلمان صرفا به آموزش نیز در دراز مدت از اثر بخشی آن خواهد کاست. بنابر این به نظر می رسد برگزاری شورای معلمان با ترکیبی از هر چهار هدف اصلی کارآمدی بیشتری داشته باشـد.

 

 • موضوعات پیشنهادی برای طرح در شورای معلمان:

اطلاع رسانی:

 • تبیین اهداف تعلیم و تربیت در دوره ی ابتدایی (میزان تحقق اهداف ،علل و موانع عدم تحقق اهداف،
  راهکارهای عملی و قابل اجرا در مدرسه برای تحقق اهداف )
 • معرفی کتب ، مجلات و نشریه های جدید آموزشی
 • توسعه فرهنگ مطالعه و تحقیق در بین دانش آموزان و معلمان
 • آشنایی با دستور العمل ها و بخشنامه های اداری

 

آموزش:

 • آشنایی با روش های تدریس معلمان و روش های نوین تدریس
 •  سخنرانی مقامات علمی و صاحب نظران امورآموزشی و اداری در آموزش وپرورش
 •  روش های تدریس فعال و رویکرد های جدید در فرایند یاددهی و یادگیری
 •  آخرین یافته های پژوهشی در حوزه تعلیم و تربیت
 • روش های آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان
 • روش های آزمون سازی و طراحی سوالات امتحانی در ارزشیابی کمی
 •  رویکرد های جدید در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی
 • ارائه ی چکیده مقالات علمی و کاربردی توسط همکاران
 • آشناسازی همکاران با موسسات علمی ، آموزشی ، پژوهشی و… از طریق معرفی آن موسسات
 • معرفی و آموزش نحوه استفاده از سایت ها ، نرم افزارها ، فیلم ها و وسایل آموزشی
 • نمایش فیلم های تربیتی و آموزشی در جلسات برای بحث و تبادل نظر توسط همکاران
 • استفاده بهینه از وسایل آموزشی
 • فعالیت های مکمل و فوق برنامه با رویکرد های قرآنی
 • آشنایی با نظریه های یادگیری و روانشناسی
 • بررسی وتحلیل کتب جدید التالیف
 • معرفی سایت های مفید وسازنده
 • روش های آموزشی مدارس هوشمند و تولید محتوای الکترونیکی

 

تصمیم سازی:

 

 • ارائه ی مطالب و تصمیمات متخذه در انجمن اولیا و مربیان و شورای دانش آموزی جهت بررسی در شورای معلمان.
 • بررسی علل افت تحصیلی وارائه ی پیشنهاد برای رفع آن
 • تعیین میزان و چگونگی تکالیف درسی دانش آموزان در اوقات فراغت
 • بررسی مسائل و مشکلات آموزشی و پرورشی دانش آموزان با توجه به تفاوت های فردی برای یافتن راه حل های مناسب
 • طرح و تبیین کارهای برجسته معلمان
 • بررسی روش های مدیریتی و نحوه اداره مدرسه و کلاس
 • بحث و گفتگو در مورد راه کار های تقویت ارتباط و تعامل بین اولیا و مربیان مدرسه
 • راه کارهای پرورش خلاقیت و نوآوری در بین دانش آموزان و معلمان
 • چگونگی برگزاری مسابقات و جشنواره ها
 • راهکارهای تقویت بهداشت روانی در بین دانش آموزان
 • راهکارهای تقویت و تعمیق تربیت اسلامی
 • راهکارهای احیای نقش مشاوره ای و تربیتی معلمان

 

 تصمیم گیری:

 

 • رسیدگی و تصمیم گیری در موارد خاصی که طبق آیین نامه اجرایی بر عهده شورای مدرسه یا شورای معلمان است.
 • امور جاری مدرسه ( زمان و نحوه توزیع کارنامه ، نحوه تشکیل کلاس های آموزش خانواده ، برنامه ریزی برای روزهای خاص )
 • بررسی نیاز های آموزشی همکاران و تصمیم گیری در مورد روش های افزایش دانش و مهارت معلمان
 • نحوه ارزشیابی مستمر (تکوینی)
 • نحوه اجرای فعالیت های خارج از کلاس
جهت مشاهده محتوای فایل روی باکس زیر کلیک کنید

 

میانگین امتیازات ۴ از ۵

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *