کلمه را برای جستجو وارد کنید .
وظایف مدیر در برنامه طرح تدبیر

وظایف مدیر در برنامه طرح تدبیر

همانطور که میدانید در مقاله ی در سایت مدرسه فایل در خصوص  رویکردهای اساسی در برنامه تدبیر توضیح داده شد. در ادامه به نقش مدیر و مهمترین وظایف آن در برنامه طرح تدبیر خواهیم پرداخت.لذا توصیه میشود درصورت عدم مطالعه ی مقاله رویکردهای اساسی در برنامه تدبیر  این صفحه را مطالعه نمایید.

مدیریت مدرسه و مهمترین وظایف آن در برنامه تدبیر

امروزه مدرسه یک نظام اجتماعی پیچیده محسوب می شود . زیرا ورودی اصلی مدرسه ،‌کودکانی با استعدادها ،علایق و ویژگی های فرهنگی متفاوت هستند که از طریق فرآیند های مدرسه با هدایت عوامل انسانی به افرادی با توانایی ها و شایستگی های جدید برای استمرار زندگی هدفمند و موثر تربیت می شوند. بنابراین مدیریت وراهبری آن تــوسط مـــدیر به عنوان نماینده آموزش و پرورش با برنامه ریزی مناسب ،  بهره گیری از دانش و مهارت های لازمو مشارکت و همکاری معلمان ،دانش آموزان ،اولیاء و سایر ذینفعان انجام می شود.

  • مهم‌ترین وظایف مدیر

وظایف مدیران مدارس به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم می شود:

الف ) وظایف عمومی مدیران

  • برنامه ریزی
  • سازماندهی
  • هدایت و رهبرینظارت و ارزیابی
فرایند مدیریت و کارکردهای آن

فرایند مدیریت و کارکردهای آن

البته وظایف مدیر مدرسه در هریک از موارد فوق براساس ویژگی هایی چون اهداف،ساختار،روش‌ها،فرآیندهاو…که در مدارس به عنوان یک نظام اجتماعی پویا و با ارتباطاتی باز با محیط پیرامونی تعامل دارند؛ انجام می شود.

ب) وظایف اختصاصی مدیران

مجموعه فعالیت هایی(اجرای برنامه درسی،طراحی آموزشی ،ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و… ) که زمینه و شرایط را برای یادگیری دانش آموزان در ساحت های مختلف تربیتی فراهم می نماید.

  • نقش های مدیر

درزمینه نقش های مدیران نظریه های متعددی ارائه شده است که از معروفترین نظریه ها می توان به نظریه هنری مینتزبرگ اشاره کردکه در این نظریه و اکثر نظریه ها بر نقش رهبری مدیران تاکید شده است. رهبری به معنای نفوذ در افراد و هدایت آنان برای انجام مشتاقانه و داوطلبانه ی وظایف است. نقش رهبری مدیران به دلیل حضور عوامل انسانی متخصص در مدارس و وظایف معلمان که بر پایه تفکر و برنامه ریزی  هوشمندانه و اقدام فکورانه می باشد و مدیران نیز می بایست زمینه ی کنش و اقدام فکورانه را برای آنان هموار نمایند از اهمیت بیشتری نسبت به سایر نقش ها برخوردار است.بنابراین در مدیریت مدارس از مجموع نقش هایی که مدیران ایفا می نمایند( نقش هایی نظیر نقش تصمیم گیری ، نماینده سازمان ، رابط بین افراد، سخنگو، اطلاعاتی ،‌ مذاکره کننده و…) نقش رهبری آموزشی از اولویت و اهمیت بیشتری  برخوردار است.

وظایف، مهارت‌هاونقش‌های مدیر

وظایف، مهارت‌هاونقش‌های مدیر

میانگین امتیازات ۵ از ۵

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *