کلمه را برای جستجو وارد کنید .

 ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ

ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

فصل اول کلیات

 • نظام تعلیم وتربیت رسمی عمومی

نهادی است اجتماعی وفرهنگی وسازمان یافته که به عنوان مهم ترین عامل انتقال,بسط واعتلای فرهنگ درجامعه اسلامی ایران ,مسئولیت آماده سازی دانش آموزان برای تحقق مرتبه ای از حیات طیبه در همه ابعاد را بر عهده داردکه تحصیل آن مرتبه برای عموم افراد جامعه لازم یا شایسته باشد. مستندات لازم در پوشه ی فرآیند آموزش و یادگیری دستیابی به این مرتبه از آمادگی برای تکوین وتعالی پیوسته هویت دانش آموزان (با تاکیدبر وجوه مشترک انسانی,اسلامی و ایرانی)ضمن ملاحظه ویژگی های  فردی و غیر مشترک ونیزدر راستای شکل گیری و اعتلای مداوم جامعه اسلامی مستلزم آن است که تربیت یافتگان این نظام شایستگی های لازم برای درک واصلاح مداوم موقعیت خودو دیگران را بر اساس نظام معیار اسلامی کسب نمایند.

 • تعلیم وتربیت

فرایندی  تعالی جویانه,تدریجی,یکپارچه ومبتنی بر نظام معیار اسلامی که به منظورهدایت افراد جامعه به سوی آمادگی برای تحقق آگاهانه واختیاری مراتب حیات طیبه در همه ابعاد,زمینه های مناسب تکوین وتعالی پیوسته هویت ایشان را در راستای شکل گیری  وپیشرفت جامعه اسلامی فراهم می آورد.

 • ساحت ها ی تعلیم وتربیت

ساحت های مندرج درفلسفه تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران (تعلیم وتربیت  اعتقادی وعبادی و اخلاقی ،تعلیم وتربیت اجتماعی وسیاسی ،تعلیم وتربیت زیستی و بدنی، تعلیم و تربیت زیبا شناختی

  هنری،تعلیم و تربیت اقتصادی و حرفه ای , تعلیم وتربیت  علمی و فناورانه)می باشد. فرآیند تعلیم وتربیت درتمام ساحت هابامحوریت تعلیم وتربیت اعتقادی،عبادی واخلاقی.

 • نظام معیار اسلامی

مبانی وارزش های مبتنی بر دین اسلام ناب محمدی یا سازگاربا آن,مشتمل بر سلسله مراتبی از ارزش هاست که ناظر به همه ابعادزندگی انسان است,زیرادین اسلام به همه عرصه های  امور اجتماعی وفردی,دنیوی و اخروی,مادی و معنوی,زندگی بشر پرداخته است(نفی سکولاریسم)هر چند نسبت به پاره ای از این عرصه ها,به عرضه کلیات اکتفاو نسبت به بخشی دیگر,جزئیات را نیز ذکر کرده است.

 • حیات طیبه

وضع مطلوب زندگی بشر در همه ابعاد و مراتب،بر اساس نظام معیار اسلامی(مبانی و ارزش های مقبول دین الهی)است که تحقق آن باعث دستیابی به غایت زندگی یعنی قرب الی الله خواهد شد.

 • شایستگی های پایه

مجموعه ای ترکیبی از صفات و توانمندی های فردی و جمعی ناظر به همه جنبه های هویت(عقلانی، عاطفی، ارادی و عملی) ونیز تمام مولفه های جامعه براساس نظام معیار اسلامی است که متربیان برای دستیابی به مراتب حیاط طیبه برای درک موقعیت خود و دیگران و عمل فردی و جمعی برای بهبود مستمر آن، باید این گونه صفات و توانمندی ها را کسب نمایند.

 • هویت

برآیند مجموعه ای از بینش ها، باورها، گرایش ها، اعمال و صفات آدمی است. ازاین رو، نه تنها امری ثابت و از پیش تعیین شده نیست، بلکه حاصل تلاش و توفیق شخص و تا حدود زیادی متاثر از شرایط اجتماعی است.انسان موجودی است که می تواند با تکیه بر فطرت و استعدادهای طبیعی خود و با استفاده از نیروی عقل و اختیار و اراده خویش به معرفت دست یابد.

 • معلم و مربی

«معلم » و «مربی» به فردی اطلاق می شود که رسالت خطیر تربیت دانش آموزان را در نظام تعلیم وتربیت رسمی عمومی بر عهده دارد.

 • جامعه اسلامی

اجتماعی است که بر بر روی نمودن به خدا درحالت تسلیم و رضا استوار می شود نه بر روابط نژادی، خویشاوندی یا قبیله ای که رویکرد استخدامی داشته و متکی بر منفعت های یک طرف یا دوطرف قرارداد می باشند. در جامعه اسلامی که مظهر بعد اجتماعی حیاط طیبه می باشد پیوندهای خشونت آمیز با انتفاعی نیست بلکه ارتباط میان اعضای جامعه به ارزش های انسانی و اخلاقی، معرفت محبت و اطاعت از خدا معطوف است.

 • سنین لازم التعلیم

سن تعلیم و تربیت رسمی ۵ سالگی است اما سن افراد لازم التعلیم طبق قانون مشخص می گردد.

 • چشم انداز

معرف وضع دست یافتنی است که با الهام از وضعیت آرمانی انعکاس یافته و در رهنامه تعلیم و تربیتی رسمی عمومی و تحت تاثیر چالش ها ترسیم شده است. چشم انداز نظام آموزشی اعلامیه جهت گیری نظام آموزشی و بیانگرهویت و آرمان آن است که تصویری از مقاصد آینده نظام آموزشی کشور را ترسیم می کند.

 • نظام دوری

عبارت است از همراهی معلم با دانش اموزان در چند پایه تحصیلی.

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

فصل دوم بیانیه ارزش ها سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

گزاره‌های ارزشی مندرج در بیانیه ارزش‌ها، بایدها و نبایدهایی اساسی است که لازم است تمام اجزا و مؤلفه‌های نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی هماهنگ با آنها بوده و همه سیاست‌ گذاران و کارگزاران نظام ملتزم و پایبند به آنها باشند.این ارزش‌ها براساس آموزه‌های قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم (ص) و حضرات اهل بیت (علیهم‌السلام)، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رهنمودهای رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و سند چشم‌انداز بیست ساله و نقشه جامع علمی کشور و سیاست‌های کلی تحول نظام آموزشی تهیه و تدوین شده است. گزاره‌های ارزشی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی عبارتند از:

۱ـ آموزه‌های قرآن کریم، نقش معنوی، اسوه‌ای، هدایتی و تربیتی پیامبر اکرم(ص) و حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله علیها) و ائمه معصومین (علیهم‌السلام) به ویژه امام زمان (عج) و ولایت‌مداری در تمام ساحت‌ها برای تحقق جامعه عدل جهانی (جامعه مهدوی) انجمن اولیاء و مربیان

 ۲ـ آموزه‌های بنیادین مهدویت و انتظار که رمز هویت اسلام ناب و عامل حیات و بقای آن در عصر غیبت است، به عنوان مهمترین رسالت منتظران در عصر غیبت.

۳ـ میراث نظری و عملی حضرت امام خمینی (ره)، تعمیق علاقه و پیوند با انقلاب اسلامی، قانون اساسی و ولایت فقیه

۴ـ زمینه‌سازی کسب شایستگی‌های پایه ـ با تأکید بر خصوصیات مشترک اسلامی ـ ایرانی و انقلابی، در راستای تکوین و تعالی پیوسته هویت دانش‌آموزان در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی.

۵ـ هویت شناخت‌مدار و واقع‌نمایی و معنای گسترده، جامع و منسجم معرفت

۶-نقش معلم (مربی) به عنوان هدایت‌کننده و اسوه‌ای امین و بصیر در فرآیند تعلیم و تربیت و مؤثرترین عنصر در تحقق مأموریت‌های نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی.

۷ـ بصیرت و تعالی در زمینه‌های گوناگون عبادی ـ اخلاقی، اعتقادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی.

۸ـ کرامت ذاتی و اکتسابی انسان و کسب فضایل اخلاقی از جمله: ایمان، تقوا، تولی و تبری، عمل صالح، خودباوری، روحیه مجاهدت، ظلم‌ستیزی، علم، حکمت، عفت، شجاعت، عدالت، صداقت، ایثار و فداکاری.

۹ ـ  سلامت جسمانی، نشاط و تقویت اراده.

۱۰ـ  تکوین و تعالی جنبه‌های انسانی هویت دانش‌آموزان برای تقویت روابط حق محور، عدالت‌گستر و مهرورزانه با همه انسان‌ها در سراسر جهان.

۱۱ـ  منزلت علم نافع، هدایت‌گر و توانمندساز و مقام و جایگاه عالم و معلم

۱۲ـ پرورش، ارتقا و تعمیق انواع و مراتب عقلانیت در همه ساحت‌های تعلیم و تربیت.

۱۳ـ ارتقاء جایگاه و نقش تربیتی خانواده و مشارکت اثربخش آن با نظام تعلیم و تربیت ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ رسمی عمومی .

۱۴ـ نقش تربیتی اماکن مذهبی، نهادهای مردمی، اجتماعی و رسانه.

۱۵ـ عدالت تربیتی در ابعاد کمی، همگانی و الزامی و عدالت کیفی با رعایت تفاوت‌های فردی، جنسیتی، فرهنگی و جغرافیایی.

۱۶- وطن‌دوستی و افتخار به ارزش‌های اصیل و ماندگار اسلامی ـ ایرانی و اهتمام به برپایی جامعه مهدوی.

۱۷- مسئولیت‌پذیری همه‌جانبه، مشارکت اجتماعی و داشتن روحیه جمعی و مهارت مورد نیاز جامعه.

۱۸- مدرسه به عنوان کانون تعلیم و تربیت رسمی عمومی و محل کسب تجربه‌های تربیتی.

۱۹- روحیه کارآفرینی، کسب شایستگی‌های عام حرفه‌ای و مهارتی و هنری زمینه‌ساز کار مولد.

۲۰- جامعیت، یکپارچگی و توجه متوازن به ساحت‌های تعلیم و تربیت.

فصل سوم بیانیه ماموریت

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش مهمترین نهاد تعلیم و تربیت رسمی عمومی، متولی فرآیند تعلیم و تربیت در همه ساحت‌های تعلیم و تربیت، قوام بخش فرهنگ عمومی و تعالی‌بخش جامعه اسلامی براساس نظام معیار اسلامی، با مشارکت خانواده، نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی است. این نهاد مأموریت دارد با تأکید بر شایستگی‌های پایه، زمینه دستیابی دانش‌آموزان در سنین لازم التعلیم طی ۱۲ پایه (چهار دوره تحصیلی سه ساله) تحصیلی به مراتبی از حیات طیبه در ابعاد فردی، خانوادگی، اجتماعی و جهانی را به صورت نظام‌مند، همگانی، عادلانه و الزامی در ساختاری کارآمد و اثربخش فراهم سازد. انجام این مهم نقش زیرساختی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی و ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻲ برنامه ﺩﺭﺳﻲ خواهد داشت.

فصل چهارم چشم انداز ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ

 • مدرسه در افق چشم انداز ۱۴۰۴

برپایه این چشم‌انداز، مدرسه جلوه‌ای است اهداف آموزش و پرورش دوره ی ابتدایی و  اهداف آموزش پرورش دوره ی متوسطه اول از تحقق مراتب حیات طیبه، کانون عرضه خدمات و فرصت‌های تعلیم و تربیتی، زمینه‌ساز درک و اصلاح موقعیت توسط دانش‌آموزان و تکوین و تعالی پیوسته هویت آنان براساس نظام معیار اسلامی، در چارچوب فلسفه و رهنامه نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران که دارای ویژگی‌های زیر است:

 • جلی بخش فرهنگ غنی اسلامی، انقلابی در روابط و مناسبات با خالق، جهان خلقت، خود و دیگران «به ویژه تکلیف‌گرایی، مسئولیت‌پذیری، کرامت نفس، امانتداری، خودباوری، کارآمدی، کارآفرینی، پرهیز از اسراف و وابستگی به دنیا، همدلی، احترام، اعتماد، وقت‌شناسی، نظم، جدیت، ایثارگری و ….»
 • نقطه اتکای دولت و ملت در رشد،تعالی و پیشرفت کشور و کانون تربیت محله.
 • برخوردار از قدرت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در حوزه‌های عملیاتی در چارچوب سیاست‌های محلی، منطقه‌ای و ملی.
 • نقش‌آفرین در انتخاب آگاهانه، عقلانی، مسئولانه و اختیاری فرآیند زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی دانش‌آموزان براساس نظام معیار اسلامی.
 • دارای ظرفیت پذیرش تفاوت‌های فردی، کشف و هدایت استعدادهای متنوع فطری و پاسخگویی به نیازها، علائق و رغبت دانش‌آموزان در راستای مصالح و چارچوب نظام معیار اسلامی.
 • تأمین‌کننده نیازهای فردی و اجتماعی و محیط اخلاقی، علمی، امن، سالم، بانشاط، مهرورز و برخوردار از هویت جمعی.ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ
 • برخوردار از مربیان دارای فضائل اخلاقی و شایستگی‌های حرفه‌ای با هویت یکپارچه توحیدی براساس نظام معیار اسلامی.
 • مبتنی بر رویکرد مدیریتی نقدپذیر، مشارکت‌جو.
 • برخوردار از بهره فناوری آموزشی در سطح معیار؛ با توجه به طیف منابع و رسانه‌های یادگیری (شبکه ملی اطلاعات و ارتباطات).
 • دارای ظرفیت تصمیم‌سازی برای نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی.

فصل پنجم هدفهای کلان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

۱ـ تربیت انسانی موحد و مؤمن و معتقد به معاد و آشنا و متعهد به مسئولیت‌ها و وظایف در برابر خدا، خود، دیگران و طبیعت، حقیقت‌جو و عاقل، عدالت‌خواه و صلح‌جو، ظلم‌ستیز، جهادگر، شجاع و ایثارگر و وطن‌دوست، مهرورز، جمع‌گرا و جهانی‌اندیش، ولایت‌مدار و منتظر و تلاشگر در جهت تحقق حکومت عدل جهانی، با اراده و امیدوار، خودباور و دارای عزت نفس، امانتدار، دانا و توانا، پاکدامن و با حیاء، انتخابگر و آزادمنش، متعلق به اخلاق اسلامی، خلاق و کارآفرین و مقتصد و ماهر، سالم و بانشاط، قانون‌مدار و نظم‌پذیر و آماده ورود به زندگی شایسته فردی، خانوادگی و اجتماعی براساس نظام معیار اسلامی.

۲ـ‌ ارتقای نقش نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی و خانواده در رشد و تعالی کشور، بسط و اعتلای فرهنگ عمومی و زمینه‌سازی برای اقتدار و مرجعیت علمی و تکوین تمدن اسلامی ـ ایرانی در راستای تحقق جامعه جهانی عدل مهدوی با تأکید بر تعمیق معرفت و بصیرت دینی و سیاسی،‌ التزام به ارزش‌های اخلاقی، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران، اعتقاد و التزام عملی به اصل ولایت مطلقه فقیه و مردم‌سالاری دینی، تحکیم وحدت ملی، تقویت روحیه علمی، رعایت حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی، ارتقای آداب و آیین زندگی متعالی، بهداشتی و زیست‌محیطی.

۳- گسترش و تأمین همه‌جانبه عدالت آموزشی و تربیتی

۴ـ برقراری نظام اثر بخش و کارآمد مدیریت و مدیریت منابع انسانی براساس نظام معیار اسلامی

۵ـ افزایش مشارکت و اثربخشی همگانی به ویژه خانواده در تعالی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی

۶ـ بهسازی و تحول در نظام برنامه‌ریزی آموزشی و درسی، مالی و اداری و زیرساخت‌های کالبدی

۷ـ ارتقای اثربخشی و افزایش کارایی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی.

۸ ـ کسب موقعیت نخست تربیتی در منطقه و جهان اسلام و ارتقای فزاینده جایگاه تعلیم و تربیتی ایران در سطح جهانی

 

فصل ششم راهبرهای  کلان ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ

۱ـ استقرار نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی براساس مبانی نظری و فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی (تمام هدف‌های کلان).

۲ـ نهادینه کردن نگاه یکپارچه به فرآیند تعلیم و تربیت با رویکرد تعالی‌بخشی در کلیه مؤلفه‌های نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی

۳- تقویت و نهادینه‌سازی مشارکت اثربخش و مسئولیت‌پذیری مردم، خانواده و نهادهای اقتصادی، مدیریت شهری و روستایی و بنیادهای عام‌المنفعه در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی

۴- بهره‌مندی هوشمندانه از فناوری‌های نوین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی مبتنی بر نظام معیار اسلامیآموزش کار با نرم افزار ساخت برنامه هفتگی

۵ـ تعامل اثربخش و فعال نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی با سایر نهادها و دستگاه‌های مرتبط به ویژه نهاد خانواده و رسانه با تأکید بر کاهش مرزهای تعلیم و تربیت رسمی و غیررسمی

 ۶ـ استقرار نظام مدیریت اثربخش، کارآمد، مسئولیت‌پذیر و پاسخگو و بسترسازی برای استقرار نظام کارآمد منابع و مصارف در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی

 ۷- ارتقای جایگاه نظام تعلیم و تربیت کشور به عنوان مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و اعمال سیاست‌های مصوب و هدایت و نظارت بر آن، از پیش دبستانی تا دانشگاه به عنوان امر حاکمیتی با توسعه مشارکت همگانی

۸- ارتقاء معرفت و بصیرت دینی، انقلابی و سیاسی برای رشد و تعالی معنوی و اخلاقی معلمان و دانش‌آموزان و مشارکت برای ارتقاء معنوی خانواده

 ۹- توسعه مستمر شایستگی‌ها و توانمندی‌های اعتقادی، تربیتی، علمی و حرفه‌ای فرهنگیان

۱۰- وسعه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آموزشی و پرورشی برای حضور فعال و سازنده در صحنه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در راستای تحقق اهداف و مأموریت‌ها

۱۱- ارتقای جایگاه علم و علم‌آموزی به عنوان عاملی مؤثر در دستیابی به حیات طیبه با تأکید بر حیثیت کاشفیت و مطلوبیت علم

فصل هفتم هدف های عملیاتی و راهکارها ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ

۱ـ پرورش تربیت یافتگانی که: دین اسلام را حق دانسته وآن را به عنوان نظام معیار می شناسند و باور دارند،از دانشهای پایه و عمومی وتوان تفکر و درک و کشف پدیده ها به عنوان آیات الهی سازگار با معیار اسلامی برخوردارند، دارای حداقل یک مهارت مفید برای تامین معاش حلال باشند، با درک مفاهیم اجتماعی و سیاسی و احترام به قانون شایستگی رویارویی مسئولانه و خردمندانه با تحولات اجتماعی و سیاسی را کسب می کنند، با درک مفاهیم اقتصادی از طریق کار و تلاش و روحیه اقتصادی ،قناعت و پرهیز از اسراف و انصاف در روابط با دیگران در فعالیتهای اقتصادی درمقیاس خانوادگی، ملی و جهانی مشارکت می نمایند، بادرک مفاهیم بهداشت فردی و اجتماعی ومسائل زیست بوم طبیعی و شهری به منزله امانات الهی، شایستگی حفظ و ارتقای سلامت فردی و بهداشت محیطی راکسب می کنند، با قدرشناسی و درک زیبا شناسانه آفرینش الهی ومصنوعات هنرمندانه بشر، درک مفاهیم فرهنگی و بهره گیری ازقدرت تخیل، توانمندی های لازم در خلق آثار فرهنگی و هنری را به دست می آورند.تقویم کاری اجرایی پروژه مهر ۹۸

۲- تعمیق تربیت و آداب اسلامی،تقویت اعتقاد والتزام به ارزش‌های انقلاب اسلامی ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ

۳- ترویج و تعمیق فرهنگ حیا، عفاف و حجاب متناسب با قابلیت‌ها و ظرفیت‌های نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی

۴- تقویت بنیان خانواده و کمک به افزایش سطح توانایی‌ها و مهارت‌های خانواده در ایفای نقش تربیتی متناسب با اقتضائات جامعه اسلامی

 ۵- تأمین و بسط عدالت در برخورداری از فرصت‌های تعلیم و تربیت با کیفیت مناسب با توجه به تفاوت‌ها و ویژگی‌های دختران وپسران و مناطق مختلف کشور

 ۶- تنوع‌بخشی به محیط‌های یادگیری در فرایند تعلیم و تربیت رسمی عمومی ۷- افزایش نقش مدرسه به عنوان یکی از کانون‌های پیشرفت محلی، به ویژه در ابعاد فرهنگی ـ اجتماعی

 ۸- افزایش مشارکت نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی و مدرسه و معلمان و دانش‌آموزان در رشد و تعالی کشور در عرصه‌های دینی، فرهنگی، اجتماعی در سطح محلی و ملی به عنوان نهاد مولد سرمایه انسانی، فرهنگی، اجتماعی و معنوی

 ۹- جلب مشارکت ارکان سهیم و موثر و بخش عمومی و غیردولتی در تعلیم و تربیت رسمی عمومی

۱۰- ارتقاء منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه‌ای منابع انسانی با تأکید بر نقش الگویی و جایگاه معلم

 ۱۱- ازمهندسی سیاست‌ها و باز تنظیم اصول حاکم بر برنامه‌ درسی تربیت معلم با تأکید بر کارورزی و انطباق سطح شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضیات الگوی برنامه درسی در نظام تعلیم و تربیت و طراحی سیاست‌های مناسب برای ارتقای شیوه‌های جذب، تربیت و نگهداشت معلمان در آموزش و پرورش

 ۱۲- برقراری الگوی جبران خدمات و تامین رفاه نیروی انسانی در خور منزلت فرهنگیان با توجه به لزوم تمام وقت شدن آنان

 ۱۳- افزایش نقش شوراهای آموزش و پرورش استان، مناطق و مدارس در تقویت فعالیت‌های تربیتی استان و منطقه و مدرسه در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های ملی

۱۴- ایجاد و متناسب‌سازی فضاهای تربیتی با ویژگی‌ها و نیازهای دانش‌آموزان و اقتضائات فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و شرایط اقلیمی، فرهنگی و جغرافیایی ۱۵- اصلاح محتوا،ارتقای جایگاه،افزایش کیفیت وکارآمدی علوم انسانی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی مبتنی بر مبانی دینی درچارچوب نظام معیار اسلامی

 ۱۶- تنوع‌بخشی در ارائه خدمات آموزشی و فرصت‌های تربیتی متناسب با مصالح جامعه، نیازها وعلایق دانش‌آموزان درراستای شکوفایی استعدادهای آنها ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ

 ۱۷- ارتقای‌ کیفیت فرایند تعلیم و تربیت با تکیه بر استفاده هوشمندانه از فناوری‌های نوین

 ۱۸- تغییر و نوآوری در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی با رویکرد تعالی‌بخش، پویا و بالنده

مطالب بالا خلاصه ای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بود. جهت دانلود کامل سند تحول بنیادین روی لینک زیر کلیک کنید دانلود سند تحول بنیادین

 

میانگین امتیازات ۵ از ۵

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *