کلمه را برای جستجو وارد کنید .
شورای معلمان
نکات مهم شورای معلمان

فَبِما رَحْمَهٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِک فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکلْ عَلَی اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یحِبُّ الْمُتَوَکلِینَ(سوره آل عمران آیه ۱۵۹)

به برکت رحمت الهی در برابر مردم نرم شدی، و اگر خشن و سنگ دل بودی از اطراف تو پراکنده می شدند. پس آنان را ببخش و برای آنان آمرزش بطلب و در امور با آنان مشورت کن، امّا هنگامی که تصمیم گرفتی، بر خداوند توکل نما که خداوند متوکلان را دوست دارد.

مشارکت که از آن می توان به عنوان دخالت در فرایند تصمیم گیری ها، تصمیم سازی ها و مدیریت اندیشه و عمل یاد نمود، موجب افزایش بهره وری در کار، یگانگی در میان افراد، کاهش سر خوردگی ها ومقاومت ها، افزایش اعتماد افراد به یکدیگر، شکوفایی خلاقیت ها و سر انجام توسعه ی همه جانبه می شود. مشارکت یعنی مجموعه اقداماتی که میزان نفوذ و مسئولیت کارکنان (معلمان ، دانش آموزان و اولیاء) را در فرایند تصمیم گیری ، از طریق واگذار کردن اختیار در سطوح مختلف ، افزایش دهد و نوعی حس مالکیت و تعلق را در افرادی که به شکلی با سازمان مربوط هستند بوجود آورد.

ازجمله فرایند های مشارکت که در امر مدرسه تحقق عینی آن می تواند صورت بگیرد شورای معلمان آموزشگاه می باشد که ازجمله ارکان وشوراهای یک مدرسه است و اعضای آن شامل مدیر آموزشگاه وتمامی همکاران شاغل در آن آموزشگاه  می باشد.

شورای معلمان به منظور بحث و تبادل نظر و هماهنگی در امور مدرسه و تأمین مشارکت معلمان در حسن جریان آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه با شرکت همه معلمان، مربیان و مشاوران مدرسه تشکیل می گردد.

جهت رسیدن به اهداف شورای معلمان و نتیجه گیری بهتر از فعالیت ها وجلسات آنها و نیز افزایش انگیزش معلمان به شرکت در جلسات و مسؤلیت پذیری درآن جهت اثر بخشی بیشترشورا، توجه به مواردی هر چند کوچک ولی مهم، ضروری به نظر می رسدکه سعی شده است دراین مقاله به صورتی مختصر، مفید، قابل فهم و کاربردی در مورد آنها بحث گردد؛ این موارد و جزییات مربوط به آن ها در نهایت امر باعث افزایش انگیزه معلمان برای شرکت در جلسات شورای معلمان و بالتبع آن، افزایش اثربخشی جلسات این شورا می گردد. این موارد به تفصیل در طی چند پست جداگانه مورد بحث قرار خواهند گرفت.

شورای معلمان
شورای معلمان

مسائل مورد توجه در شورای معلمان:

توجه شورای معلمان باید به مسائلی معطوف گرددکه معلمان آنها را مهم تشخیص می دهند. تازمانی که دستورکارشورا را تنها مدیر تعیین می کند، موضوعاتی که درشورا مطرح می شوند ممکن است از دیدگاه مدیر مهم باشند ولی معلمان آن موضوعات را مهم تلقی نکنند. در چنین شورایی فقط مدیر متکلم وحده بوده ومسائل را به صورت دستورات و خواسته های رسمی به اطلاع معلمان می رساند. بنابراین اگر قرار است شورای معلمان یک وسیله حیاتی وپر اهمیت باشد معلمان باید در انتخاب دستور کار آن سهم اساسی داشته باشند.شورا باید کارش را با موضوعات ساده،دست یافتنی وکوچک شروع کند،پس از آنکه انسجام درونی خویش را به دست آورد وبه تفاهم رسید،آنگاه صورت مسئله ی بزرگتری را در دستور کار خود قرار می دهدوآن مسئله بزرگ را نیزبه چند مسئله کوچکترتبدیل کندیعنی قدم های کوچک ، آهسته، اما پیوسته.

در آغاز ، کارباید با توجه به مسائل جزیی که موجبات ناراحتی معلمان را فراهم کرده آغازشودوهرگاه معلمان فهمند که شورا در حل مسائل جزیی که سبب رنج وعذاب ومشکلات ایشان در کارشان است رسیدگی میکند نسبت به بررسی و مطالعه مسائل مهمتر راغب خواهند شد. به طور معمول بررسی و تجزیه و تحلیل مسائل جزیی گروه را به مطالعه مسائل اساسی و دقیقتر هدایت می نماید.

همانگونه که گفته شد دستور کار شورا باید با همکاری همه ی اعضا تهیه وتنظیم گردد وهر کدام از معلمان در پیشنهاد وطرح موضوعی که به نظرشان مهم می رسدفرصت وامکان مساوی با دیگران داشته باشد.در صورتی که موضوع توسط مدیر انتخاب شد وبحث وتبادل نظر پیرامون آن صورت گیردودر صورت موجود بودن وقت ، که مطمئناً خیلی کوتاه وکم خواهد بودو شاید اصلا وقتی باقی نماند، به سایر مسائل مورد توجه معلمان پرداخته شود، معلمان شورا را وسیله و ابزاری در دست مدیر دانسته وخود را درقبال آن مسئول نمی دانند. همانطور که میدانید از جمله مسائل مهمی که باید به آن پرداخته شودبررسی برنامه سالانه و تقویم اجرایی مدرسه است. که گاها برنامه بر اساس طرح تدبیر و طرح تعالی مباشد.

موارد قابل طرح درجلسه شورای معلمان را شامل موارد زیر می داند :

۱٫آشنایی با روشهای تدریس معلمان و روش های نوین تدریس

۲٫معرفی کتابها ، مجلات و نشریه های جدید

۳٫سخنرانی صاحب نظران و مقامات علمی و اداری آموزش و پرورش

دفتر شورای معلمان

۴٫نمایش فیلم های آموزشی و تربیتی

رسیدگی به مسائل و موضوعات بر حسب شرایط و نیازهای خاص آموزشگاه

۶٫آشنایی با آخرین دستورالعملها و بخشنامه های ارسالی اداره متبوع

۷٫تصمیم گیری در موارد خاصی که طبق آئین نامه اجرائی به عهده شورا است .

۸ . مطالب یا مصوبه هایی که در جلسات “انجمن اولیاء و مربیان” و “شورای دانش آموزی” ارائه و اتخاذ شده و لازم است جهت بررسی توسط نماینده شورا یا اعضای انجمن به اطلاع دبیران رسانده و تصمیمات مشترک اتخاذ گردد .

۹٫بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان و برنامه ریزی برای رفع آن

۱۰٫تعیین میزان و چگونگی تکالیف درسی دانش آموزان در اوقات فراغت

۱۱٫آشنایی با فناوری اطلاعات وارتباطات و معرفی سایت های آموزشی

۱۲- طراحی سوالات امتحانی و ارزشیابی در کلاس

۱۳- کاربرد تشویق و تنبیه ونحوه ی اجرای آن

۱۴- بررسی مشکلات دانش آموزان با توجه به تفاوت های فردی

۱۵ – تشکیل گارگاه های آموزشی مانند الگوهای تدریس ، اقدام پژوهی ، طراحی سوالات و……

۱۶- بررسی مشکلات رفتاری ، عاطفی ، روانی وآموزشی دانش آموزان

۱۷- نحوه ی ارتباط صحیح با اولیا

۱۸-آشنایی با چگونگی ایجاد انضباط

۱۹-آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان

۲۰- ارائه ی یکی از الگوهای تدریس به صورت کارگاهی توسط همکاران (ارائه کنفرانس)

۲۱ -پرداختن به  مشکلات آموزشی وپرورشی دانش آموزان با ارائه ی راهکارهای عملی.

و….

به شدت توصیه میشود بسته ی پیشنهادی زیر را تهیه کنید

 

جهت مشاهده ی توضیحات کلیک کنید

صورتجلسات شورای معلمان

تومان۱۰,۰۰۰

به صورت word قابل ویرایش

جدول زمانبدی جلسات شورای معلمان (به صورت دوهفته یک بار روز سه شنبه٬برنامه ریزی شده با تاریخ)

جدول زمانبدی جلسات اضطراری معلمان

۱۸صورت جلسه شورای معلمان تکمیل شده (به صورت کاملا پرشده شامل:تاریخ٬زمان و مکان برگزاری٬دستور کار جلسه٬خلاصه مزاکرات٬نتایج و مصوبات برای ۱۸جلسه سال)

جهت مشاهده توضیحات این فایل کلیک کنید

گروه مسئول تهیه برنامه:

با توجه به آنچه شرح آن در فوق بیان شد ،برای آنکه شورای معلمان متعلق به همه ی اعضا بوده وهمه خود را مسئول ومتعهد به آن دانسته وبرای ایفای وظایف خود در شورا بکوشند، می توان گروهی را از بین همه ی همکاران عضو شورا به عنوان گروه مسئول تهیه برنامه و موضوع جلسات شورا، انتخاب نمود ویکی از این اعضاء منتخب نیز به عنوان رئیس گروه تعیین برنامه معین شودو این گروه موظف به تهیه برنامه وموضوعات جلسات باشند. چنانچه همکاری غیر از این اعضاء، مایل باشد که موضوعی خاص در جلسه مطرح شود، بایدآن را به رئیس گروه تعیین برنامه داده، تا گروه در مورد آن تصمیم گیری نماید.

لازم به توضیح است که اعضای این گروه باید هر از چند گاهی تغییر کرده، تا امکان عضویت همه همکاران در آن برای تهیه وتعیین برنامه وجود داشته باشد و حقی از همکاران تضییع نگردد.البته پر واضح است که گروه تعیین برنامه، فقط مسئول تهیه برنامه وموضوعات جلسات بوده وموضوعات را در اولین جلسه شورا مطرح نموده وتمام همکاران را نسبت به آنها مطلع می سازد و این خود همکاران، یعنی اعضاء تهیه برنامه به اضافه سایر همکاران غیر عضو گروه با مشورت هم اولویت های برنامه را تعیین می نمایند. گروه تهیه برنامه می تواندعلاوه بر تهیه دستور کار شورا، در مدت زمان تصدی خود، وظایف ومسئولیت های دیگری از قبیل: تعیین وقت و زمان جلسات، تعیین محل جلسات ، دعوت اشخاص متخصص و صاحب نظر به جلسات و… را بر عهده گیرد همچنین ما در مقاله ی قبلی ترکیب و شرح وظایف شورای مدرسه متوسطه پرداختیم.

انتخاب رئیس و منشی شورای معلمان: 

 با توجه به اینکه موفقیت و پیشرفت جلسات تا حد زیادی بستگی به مهارتی دارد که در اداره کردن جلسه بکار برده می شود لازم است مدیر یا یکی از اعضاء (با توجه به توانایی و مهارت) رئیس شورای معلمان شود و وظایف و مسئولیت هایی را در قبال جلسات شورا بر عهده بگیرد.

 از جمله وظایف  عبارتنداز:

 1. فراهم کردن محیطی آرام و دور از قیود اداری ، درعین حال آماده برای کار جدی
 2. بهره گیری از روشهای دوستانه و ابراز خوشایندی از شرکت اعضاء
 3. بیان دستور جلسه و تذکرات و توضیحات لازم
 4. ایجاد فرصت اظهار نظرکردن برای همه اعضای شورا، و جلوگیری ازتسلط عده ای معین برشورای معلمان
 5. هدایت صحیح جریان مذاکره و بحث پیرامون موضوع و دستور جلسه
 6. روشن کردن مفهوم و مقصود پرسشها یا برخی از مطالب طولانی که باعث رکود بحث و مذاکره شود .
 7. بیان صریح مسایلی که باید در مورد آن تصمیم گرفت و جلب نظرات موافق یا مخالف اعضای شورا
 8. جمع بندی مباحثات و نتیجه گیری از مذاکرات
 9. مشخص نمودن تصمیمات و مسئول پی گیری مصوبه ها
 10. مراقبت بر ثبت نظرات و مصوبه های جلسه
 11. ایجاد فرصت برای استراحت و رفع خستگی

اقدامات لازم توسط مدیر مدرسه در خصوص تشکیل مرتب جلسات شورای معلمان:

۱-درمهرماه دستورجلسات وزمان تشکیل تمامی شوراهای سالانه به همراه موضوعات اختصاصی  وعمومی هرماه به صورت مکتوب دراختیار همکـــــــــــــاران قرار گیرد ودر دفتر آموزشگاه در محل مناسبی نصب گردد .

۲-همکاران با توجه به دستورجلسات شورا موردی را انتخاب نموده وآمادگی خودرا برای ارائه مطلب ویا اجرا ،  اعلام نمایند. رییس شورا موارد اعلام شده را یادداشت نماید ودر اتاق آموزشگاه درمعرض دید همکاران قرار دهد .

۳-درهرماه یک روز قبل از شورا به طور کتبی ، رییس شورا دستوروزمان ومکان آن را برای همکاران یاد آوری نماید .

۴-مدیر محترم کتبا زمان شورا را به اطلاع اولیای دانش آموزان ومسئولین سرویس ها  برساند با توجه به توان مالی مدرسه پذیرایی برای همکاران درنظر بگیرد .

۵-مواردی که درجلسات قبلی باید به مرحله ی اقدام ویا اجرا در می آمد ،پی گیری شود.

۶-زمان بندی ارائه ی موارد پیش بینی شده از اهمیت زیادی برخوردار می باشد

۷-ارا ئه ی زمان مناسب برای هر فردو اطلاع رسانی به موقع.

۸-معرفی کتاب ها وسایت های مفید – قرائت وتوضیح بخشنامه های موجود توسط مدیریت

۹-انتقال تجارب مفید آموزشی وپرورشی – نتیجه گیری از شورا توسط رییس شورا

۱۰-تنظیم صورت جلسه توسط منشی شورا وامضای آن توسط حاضرین جلسه

همچنین یکی دیگر از اعضای شورا را باید به عنوان منشی شورا انتخاب نمود تا نسبت به ثبت مباحث وتصمیمات اتخاذ شده در شورا برای امور بعدی اقدام نماید، چرا که بایگانی کردن سوابق برای حفظ مداومت در طرح برنامه کار شورا و اجتناب ازتکرار کوشش واتلاف وقت ضروری است.

صورت مذاکرات شورا سند مهی است که باید پس از آن کار شورا را با آن سنجید وثبت این صورت مذاکرات توسط منشی شورا انجام می گیرد. بنابراین ضرورت دارد فردی به عنوان منشی انتخاب شود که در کار خود تعهد و دقت لازم را داشته باشد .

افراد مناسب برای ریاست شورا معلمان:

رئیس شورا نباید همواره مدیرآموزشگاه باشد، بلکه باید این وظیفه و مسئولیت هر بار به یک نفرداده شود. مثلاً یکبار مدیر مدرسه، بار دیگررئیس گروه تهیه برنامه کار  و در سایر موارد از همکاران عضوشورا برای اینکار استفاده شود تا همه همکاران فرصت بروز توانایی خود در پیشبرد اهداف شورا وبرگزاری مناسب وشایسته جلسات شورا را داشته باشندکه البته اینکار علاوه بر فرصت ابراز وجود ورهبری برای هریک از اعضاء، باعث می شودکه مدیر آموزشگاه نیز فرصت بیشتری در بحث ومذاکره داشته باشد .

همچنین می توان در صورت صلاحدید همکاران عضو شورا نسبت به تغییر منشی شورا نیز اقدام نمود ولی در صورتی که کارها وامور مربوط به منشی توسط او بخوبی انجام می گیردو همگان از نحوه ی کاراوراضی باشند استفاده از منشی ثابت با توجه به وقوف او به ثبت و نگارش موارد قبلی جلسات بهتر به نظر می رسد .

نحوه آگاهی معلمان از برنامه و دستور کار شورا:

شورا باید همواره دارای برنامه معین و مشخص برای کار باشد ویک نسخه از این برنامه در اختیار معلمان قرار گیرد ویک نسخه از آن نیز در تابلوی اعلانات و یا هر محل دیگری که توجه معلمان به آن معطوف باشد، نصب گردد . به علاوه باید برنامه هر جلسه از قبل به همه همکاران به صورت فردی یادآوری شده و نیز با خط درشت توسط رئیس گروه تهیه برنامه،روی کاغذ نوشته شده و در مکان هایی که توجه همکاران معطوف به آنجاها می گردد، مانند: تابلو اعلانات، زیر شیشه گل میز اتاق استراحت معلمان، راهرو مدرسه، درب ورودی ساختمان آموزشی وغیره نصب نمود تا در دید آنها بوده و آنها نسبت به برنامه جلسه وموضوعی که در آن مورد بحث قرار خواهد گرفت، آگاهی کافی یافته وچنانچه نیاز به مطالعه یا جمع آوری اطلاعاتی در آن مورد باشد، نسبت به انجام آن اقدام نمایند.

زمان وطول مدت جلسات شورای معلمان :

زمان مناسب ، زمانی است که بتوان بیشترین بهره را از نیرو و انرژی افراد در راستای اهداف جلسه بدست آورد. شرایطی که افراد خسته نباشند یا کارها و مسئولیتهای دیگر آنها با شورا تداخلی نداشته باشد .زمان  یا ساعات تشکیل نشست شورای معلمان و نیز طول مدت جلسات در مدارس گوناگون به نسبت تنوع مدارس متنوع می باشد وهر مدرسه ودر رﺃس آن مدیر مدرسه زمان و طول مدت خاصی را برای تشکیل این جلسه بر می گزینند که هر کدام ازآ نها دارای معایب و محاسن خاص خود است. بعضی آن را در ساعات اولیه صبح و برخی دیگر در ساعات انتهایی کار آموزشگاه وعده ای نیز در طول ساعات آموزشگاه برگزار می کنند و از اینها گذشته، بعضی مدارس آن رادر روزهای تعطیل و یا ساعات استراحت معلمان در شیفت غیر کاری تشکیل می دهند وهر کدام نیز طول مدت خاصی را برای آن در نظر می گیرند.

با این اوصاف رهنمودهای زیر در این باره می تواند مثمر ثمر باشد:

۱-  نشست شورای معلمان بایستی در ایام و ساعات رسمی آموزشگاه تشکیل گردد تا هرگونه احساس مخالفت معلمان در مورد اضافی و یا تحمیلی بودن آن از میان برداشته شود.

۲-  وقت و زمان تشکیل جلسات شورای معلمان بایستی توسط خود معلمان یا گروهی از آنان که به عنوان گروه تهیه برنامه انتخاب شده ا ند مشخص شود نه توسط مدیر آموزشگاه به تنهایی .

۳-  طول مدت نشست شورا را نمی توان عددی ثابت و مصوب از  قبل مانند ۲ ساعت ، ۱ساعت ،۴۵ دقیقه و… تعیین کرد، بلکه به نوع برنامه وموضوع یا موضوعاتی که در آن جلسه بحث خواهد شد بستگی دارد. در این زمینه می توان این اصل کلی را مد نظر قرار دادکه:« برای امور روزانه و معمولی جلسات کوتاه مدت و برای طرح ریزی وتهیه خط مشی ها وموضاعات مهم جلسات طولانی مدت برگزار شود»

زمان مناسب زمانی است که بتوان بیشترین بهره را از نیرو وانرژی افراد در راستای اهداف جلسه بدست آورد .اگر مدیران  خواسته باشند جلسات را در ساعات رسمی مدرسه قرار دهند دانش آموزان بلاتکلیف وسرگردان می شوند ومعمولا مصلحت نمی دانند که آنهارابه حال خود رها کنند. لذا با توجه به تعطیلی پنجشنبه ها وساعت آخر چهارشنبه ها توصیه می شـــود . با منظور نمودن حد اکثر ۱ ساعت در ماه وتنظیم یک برنامه مشخص وهمه جانبه وبادر نظر گرفتن کلیه جوانب مانند( اوقات مناسب معلمانسرگردان نشدن دانش آموزانو هماهنگی با اولیاء)اقدام به ارائه ی یک جدول زمان بندی شده نموده وبه اطلاع معلمان و اولیاءواداره ی متبوع رسانده شود.

مکان برگزاری جلسه شورا:

یکی از عواملی که می تواند در ایجاد زمینه مناسب تشکیل شورای معلمان موثر باشد مکان برگزاری جلسات  شــــــورا است .معمولاٌ کتابخانه یا اتاق دیگری که دارای ظاهری مطبوع وآرام باشد برای تشکیل جلسه مناسب می باشد . وبهترین سبک ،دور هم نشستن است بطوریکه هیچ یک از اعضای شورا اعم از معلم یا مدیر مجزا ودور نباشندوشکل ظاهری باید نشانی از وحدت و یگانگی باشد

مشاهده و خرید محصولات زیر بسیار توصیه میشود

دعوت از مشاوریا کارشناس برای شرکت در جلسات شورا :

مشاور یا کارشناس به شورا دعوت می شود تا در حل مشکلی اعضای شورا راکمک نماید نه اینکه نظریات خود را به کرسی نشانده وخود را برتر از اعضای گروه بنمایاند. فرد مطلع یا کارشناس باید در سطحی برابر با دیگر اعضای شورا و مشابه با آنان دربحث شرکت جوید و نباید توقع داشته باشد که به او امتیاز خاصی دربحث و مذاکره اعطا گردد.

کارشناس نباید هرگز درنشست شورا به ایراد سخنرانی یا انجام هر عملی که موجب متوقف کردن کار گروه شود مبادرت ورزد، چرا که در این صورت نه تنها کمکی به اعضا برای حل مشکل ومساله نمی کند، بلکه به روند کارشورا نیز زیان می رساند. او به جلسات شورا دعوت شده تا اعضا را د ر جهت حل مسأله مورد بحث مساعدت نماید همین وبس . کارشناسی که برای شرکت در شورای معلمان دعوت می شود باید در زمینه مورد بحث در شورا دارای تخصص بوده و نیز فردی شناخته شده و مورد تأیید اعضای شورا باشد.

توجه به حالات ظاهری اعضای شورا در روند مذاکرات :

رییس شورا با نگاه به قیافه اعضای شورا می تواند در یابد که اعضاء از پیشرفت مذاکرات تا چه حد راضی به نظر می رسند. او می تواند از نگاه افراد به تمایل آنان برای شرکت دربحث پی برده یا اینکه از اخم و گرفتگی آنان متوجه شود عده ای با آنچه درشورا گفته می شود، مخالفت دارند.او می تواند علایم ناراحتی را که به صورت پا روی پا انداختن ،حرکت دادن صندلی ،خط و تصویر بیهوده روی کاغذکشیدن، پچ پچ کردن با هم  و یا سایر حرکات و رفتارهایی که نشان دهنده ی موافقت با بحث ها نباشد ، ظاهرمی شوند ، ملاحظه کند ودرضمن توجه داشته باشد کدام یک ازاعضای گروه با نظر یکدیگر موافق هستند ودر چه مواردی اتفاق نظر درگروه حاصل می گرددو چه زمانی برای اعلام رأی جهت مسأله مورد بحث مناسب می باشد. این علایم واشارات در نظر کوچک و بی اهمیت جلوه می کنند ولی در حقیقت بوسیله ی همین علایم است که یک رییس شورا می تواند کار خویش را به سر انجام مطلوب برساند.

چگونگی پایان نشست شورا:

نشست شورا نباید بدون اخذ نتیجه و تصمیم قطعی پایان داده شود . نشستهایی که بدون نتیجه پایان می یابد به زودی روحیه گروه را دستخوش تزلزل کرده واعتقادآنان رانسبت به سودمندی وصرف وقت در جلسات شورای معلمان سست می کند وکم کم شورا را از اعتبار وارزش خود به عنوان یکی از ارکان مدرسه ودر واقع قوه مقننه آن می اندازد.نشست باید با خلاصه کردن مباحث  مطرحه و تصمیمات گرفته شده در جلسه توسط رییس شورا و ثبت آن ها توسط منشی و نیز گرفتن امضا از اعضا پایان داده شود . یک پذیرایی مناسب می تواند حسن ختام خوبی بر پایان جلسه شورای معلمان باشد .

چند پیشنهاد کاربردی دیگر:

برای افزایش انگیزه معلمان به شرکت در جلسات شورای معلمان واثربخشی بهتر جلسات این  شورا، می توان به موارد زیر نیز توجه نمود:

۱-  شورای معلمان ماهی یک بار در برنامه هفتگی گنجانده شود. بدین ترتیب که با تنظیم برنامه و تغییراتی در ساعات مدرسه و کلاسها  (تقسیم ساعات درسی آن روز) ، زمانی به تشکیل شورای معلمان اختصاص داده شود . در این صورت لازم است جدول زمانبندی تشکیل جلسات به اطلاع اولیاء و اداره متبوع رسانده شود . بدین نحو در این ساعت خاص برای تدریس به دانش آموزان برنامه ای در نظر گرفته نشده و در نتیجه این ساعت جزء فرصتهای کلاسی معلم نبوده و دانش آموزان  از بابت عدم تشکیل کلاس متضرر نخواهند شد و از آنجا که در این ساعت بخصوص در مدره حضور ندارن ، بنابر این تمامی کارکنان با فراغت بال تمام در جلسه حاضر شده و نگرانی از بابت کنترل و نگهداری دانش آموزان وجود نخواهد داشت .

۲- می توان ساعاتی را که معلمان در جلسات خارج از وقت رسمی و موظف خود در جلسات شورای معلمان شرکت می کنند به عنوان اضافه کار محسوب نمود ، تا معلمان با انگیزه بیشتری در جلسات شرکت کنند.

۳- از معلمان و مدیران مشارکت جو و فعال در جلسات شورای معلمان  در هفته گرامیداشت مقام معلم  تقدیر و تشکر گردد.

در رابطه با افزایش اثر بخشی جلسات و ثمر بخش کردن آنها پیشنهادات زیر را ارائه می دهد:

 1. شرکت کنندگان در جلسات فرصت داشته باشند که در تهیه دستور جلسات شرکت کنند .
 2. تسهیلات لازم و کافی و راحت پیش بینی شود .
 3. زمان و مکان مناسب انتخاب شود .
 4. افراد فرصت بیان نقطه نظرات خود را داشته باشند .
 5. نظر افراد در تصمیمات ملحوظ شود .
 6. از وسایل سمعی و بصری مناسب استفاده شود .
 7.  

اهداف و فواید شورای معلمان

۱- محلی برای بالا بردن مهارت و کارایی معلمان در اثر آموزش در شورا
۲- موقعیتی برای بهبود جو سازمانی و افزایش روحیه کارکنان و ایجاد الفت بین آنها .
۳-وسیله ای سودمند برای هدایت و راهنمایی همکاران جوان و آماده سازی معلمان جدید.
۴- محلی برای تصحیح روش ها. —
۵- امکانی برای ارزیابی افراد از خود و دیگران.
۶- محلی برای بررسی مسائل آموزشی، درسی، رفتاری و اخلاقی دانش آموزان.
۷- ایجاد احساس شخصیت و مسئولیت در معلمان.

در مشورت کردن، محاسنی همچون تفقد از نیروها و دخیل کردن آنها در تصمیم سازی، شکوفایی استعدادها گزینش بهترین رای، ایجاد انگیزه و علاقه برای اجرای تصمیم نهایی، نهفته است.

راهبردهای بهبود و غنی سازی شورای معلمان

– افزایش اطلاعات معلمان از اهمیت و نقش شورا و وظایف و اختیارات آنها.
– تشکیل شورا با برنامه و اطلاع و دعوت قبلی باشد و ساعت شروع و خاتمه آن با استفاده از نظرات معلمان تنظیم و اعلام شود.
– مشخص نمودن موضوعات مورد بحث در جلسات، تا شرکت کنندگان بتوانند اطلاعاتی در زمینه بحث موردنظر جمع آوری کنند.
– مشخص نمودن مکان شورا و توجه به مواردی از جمله گنجایش، نور، دما، صندلی، وسایل صوتی، دور از سر و صدا بودن و…  — – اختصاص لحظات اولیه شورا به شنیدن نقطه نظرات همکاران.
– متکلم وحده نبودن مدیر در جلسات شورا.
– تنظیم برنامه های شورا به نحوی که علاقه معلمان رابه فعالیت های حرفه ای افزایش داده و باعث ایجاد انگیزه شود.
– انتخاب دبیر جلسه برای نوشتن گزارش هر جلسه و تعیین رابط میان مدیر و معلمان به منظور طرح نظرات معلمان و مشخص کردن موضوع نشست بعد.
– تشکیل شورا به منظور آشنایی و آگاهی معلمان از شیوه نامه ها، قوانین، شرح وظایف، امتحانات، نظام نمره دادن،الگوهای تدریس، روش های نوین ارزشیابی و نحوه فعال سازی دانش آموزان در فرآیند آموزش.
– بحث در مورد دانش آموزان مشکل دار و ارائه راه حل های مناسب و مطلوب به منظور حل مشکلات این گونه دانش آموزان
– اداره کردن شورا توسط معلمان به صورت نوبتی.
– بحث و تبادل نظر در خصوص تقویت روابط مربیان، معلمان و اولیای دانش آموزان.
– برگزاری جلسات منظم و مستمر، و بیان اهداف آموزش، انتظارات مدرسه از کارکنان، ملاک های دقیق ارزشیابی از عملکرد و راه های باز خورد آن به وضوح و به طور روشن.
– تشکیل شورای معلمان به صورت کارگاه آموزشی به نحوی که استاد از خارج و دستیار از خود معلمان باشد.
– تشکیل شورا در قالب بازدید از مراکز علمی (در خارج از مدرسه) و بحث و نقد مشاهدات.
– تشکیل جلسه به منظور آگاهی از مشکلات معلمان (در صورت قابل طرح بودن) و بحث و تبادل نظر در مورد حل مشکلات.
– شرکت مدیر در جلسات شورای مدرسه و فرصت دادن به معلمان برای اظهار نظر خود، و هدایت جلسه به هدف مشترکی که هست و نتیجه گیری لازم از هر جلسه.
– برخورد مناسب مدیر مدرسه با نظرات معلمان.
– برگزاری جلسات به منظور رسیدن به هدف نه انجام وظیفه و ظاهرسازی و به خاطر رفع تکلیف.
– تدریس معلمان در شورا به صورت نوبتی به منظور مجهز شدن معلمان به الگوهای برتر تدریس..
– دعوت از مسئولان اداره جهت شرکت در جلسات شورا به منظور آشنایی نزدیک با مسائل، مشکلات و نقطه نظرات معلمان.
– با اجتناب از طرح مسائل حاشیه ای، نگذاریم مدت زمان جلسات شورا طولانی، و باعث خستگی همکاران شود.
– دعوت از استادان مجرب و متخصص در خصوص آموزش مسائلی نظیر نحوه تهیه طرح درس، نحوه تدریس، نحوه به کارگیری فن آوری و…
-عدم سرزنش و تحقیر معلمان توسط مدیر مدرسه در جلسات شورا.
– ارائه مقالات علمی توسط معلمان در شورا و آشنا کردن معلمان با سایر موسسات علمی
– دعوت از صاحب نظران مسائل تربیتی و مسئولان شهر،برای پربار کردن جلسات شورا.
– تاکید به وقت شناس بودن شرکت کنندگان، آشنایی با موضوع بحث، ارائه تجربیات خود و احترام به نظرات و عقاید دیگران.
– مطرح نمودن مشکلات شغلی معلمان، از جمله روش های نوین تدریس، روش های آزمون سازی، طراحی و تولید وسایل کمک آموزشی و نحوه استفاده از آن ها در جلسات شورا.
– تنظیم محتوای شورا به گونه ای باشد که علاوه بر افزایش اطلاعات علمی و حرفه ای، به طرح خلاقیت و ابتکار معلمان بپردازد و به حل مشکلات آنان کمک کند.
– دعوت از اولیای متخصص در جلسات شوراهای پایه ای برای رفع مشکلات آموزشی و پرورشی.
– اداره کننده جلسه باید وقت شناس خوش برخورد، مسلط به مسائل مورد بحث و بی طرف باشد. ضمنا توانایی اداره جلسه را داشته باشد.

نوآوری در شورای معلمان

مواردی که می توان درشورای معلمان انجام ویا مورد بررسی قرارداد تا جلساتی هدفمند وپربار جهت توانمند نمودن همکاران تشکیل گردد :

– تشکیل گارگاه های آموزشی مانند الگوهای تدریس ، اقدام پژوهی ، طراحی سوالات و……

– بررسی مشکلات رفتاری ، عاطفی ، روانی وآموزشی دانش آموزان

– نحوه ی ارتباط صحیح با اولیا

-آشنایی با چگونگی ایجاد انضباط

-آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان

پس شورای معلمان کلاس آموزشی برای معلمان عزیز خواهد بود به شرطی که هدفمند تشکیل گردد .

جهت غنی نمودن این شوراها به منظور دستیابی به اهداف آن می توان به مواردی اشاره نمود :

-درمهرماه دستورجلسات وزمان تشکیل تمامی شوراهای سالانه به صورت مکتوب دراختیار همکاران قرار گیرد .

-ازبین همکاران فردی که توانمند می باشد به عنوان رییس شورا انتخاب گردد .

-همکاران با توجه به دستورجلسات شورا موردی را انتخاب نموده وآمادگی خودرا برای ارائه مطلب ویا اجرا ،  اعلام نمایند. رییس شورا موارد اعلام شده را یادداشت نماید ودر اتاق آموزشگاه درمعرض دید همکاران قرار دهد .
-درهرماه یک روز قبل از شورا به طور کتبی ، رییس شورا دستوروزمان ومکان آن را برای همکاران یاد آوری نماید .
-مدیر محترم کتبا زمان شورارا به اطلاع اولیای دانش آموزان ومسئولین سرویس ها  برساند با توجه به توان مالی مدرسه پذیرایی برای همکاران درنظر بگیرد .
-بارفتار شایسته به حضور همکاران درجلسه ی شورا ارج نهد .
-دانش آموزان درروز شورا دو ساعت مدرسه را زودتر ترک نمایند . البته همکاران محترم این دوساعت کسری را با توانمندی خود جبران خواهند نمود ،زیرا درجلسه شورا هرچه یاد بگیرند برای ارتقای آموزشی وپرورشی  دانش آموزان موثرخواهد بود .
-زمان بندی ارائه ی موارد پیش بینی شده از اهمیت زیادی برخوردار می باشد .
-مکان شورا مخصوصا در مورد کارگاه های آموزشی باید مناسب باشد .
-از اساتید مجرب وآگاه جهت آموزش دعوت به عمل آید .
-درصورت لزوم هرچند یک بار تعداد معدودی از اولیا هم دعوت شود .
-گاهی از اولیای متخصص درامور آموزشی وپرورشی دعوت به عمل آید.
-برای ارا ئه ی هر مورد زمان مناسب تعیین شده وبه اطلاع فرد مورد نظر برسد .
-به ابتکارات همکاران اهمیت داده شود .
-درصورت توافق شوراها به طور نوبتی توسط همکاران با کمک رییس شورا اداره گردد .
درهرجلسه زمان مشخصی  به ارائه ی یکی از الگوهای تدریس به صورت کارگاهی اختصاص داده شود .
-درجلسات شورا به مشکلات آموزشی وپرورشی دانش آموزان با ارائه ی راهکارهای عملی پرداخته شود .
-به همه ی همکاران فرصت اظهار نظر داده شود .
-به افرادی که آماده ی ارائه ی مطلب هستند فرصت کافی داده شود .
-مواردی که درجلسات قبلی باید به مرحله ی اقدام ویا اجرا در می آمد ،پی گیری شود .
-معرفی کتاب ها وسایت های مفید

– قرائت وتوضیح بخشنامه های موجود توسط مدیریت .
-انتقال تجارب مفید آموزشی وپرورشی

– نتیجه گیری از شورا توسط رییس شورا
-تنظیم صورت جلسه توسط منشی شورا وامضای آن توسط حاضرین جلسه

-تقدیر از همکاران مبتکر جهت ایجاد انگیزه

تشکیل چنین شوراهایی می تواند به میزان قابل توجهی از مشکلات آموزشی ، پرورشی ،فن معلمی ، فشار های اولیا ، بی انگیزگی همکاران و … را حل نماید . صد ا لبته تشکیل آن به نفع مدیر ومدرسه ومعلم واولیاو دانش آموزان  خواهد بود.کافی است  مدیریت ، وقت ،حوصله ،علاقه ، دلسوزی آینده نگری داشته تا به نتایج شگرفی دست یابد.

دلایل اهمیت و فواید و ضرورت شورای معلمان در مدارس:

۱-مدرسه در رده ی عملیاتی برای تحقق اهداف نظام آموزش و پرورش و تجلیگاه فرهنگ و گرایش ها و خواسته های متعدد است. و دراین میان معلم با عناصر پیچیده روحی و روانی دانش آموزان سر و کار دارد. در این شرایط تحقق مطلوب اهداف نیازمند مشورت در رده عملیات و استفاده از تجارب و اطلاعات معلمان است و همچنین مدیریت برای اداره، برنامه ریزی، تصمیم گیری و ارزشیابی و گرفتن باز خورد واحد آموزشی به شورای معلمان نیاز دارد.

۲- شورای معلمان نقش به سزایی در بهبود، بهسازی، احساس تعلق، ایجاد علاقه مندی کسب مهارت نیروهای انسانی دارد. شورای آموزشی محل خوبی برای شناخت مشکلات ، ارائه راه حل ، ایجاد روحیه تعاون و همکاری و دهها فایده دیگر است. در واقع مغز و قلب هر سازمان آموزشی شورای آن سازمان است.

۳- ارزش و اعتبار معلمان در درجه ی اول تلاشی از مبنای اسلامی، علمی و فلسفی آن است بر اساس پژوهش های انجام شده هر چه تصمیمات با فکر و مشارکت افراد بیشتری گرفته شود ، از استحکام و درستی بالاتری برخوردار است مسائلی که به نظر و رای همگان گذاشته می شود از خطای کمتری برخوردار است و به نسبت دخالت آرا زیادتر، و همه جانبه تر خواهد بود.

الف- از دیدگاه اسلام نیز مشارکت و شورا اساس کار و سیاست مدیریت آموزشی است اسلام هیچ مدیریتی را در بی نیاز از مشورت نمی داند با آنکه رسول گرامی اسلام ( عقل کار ) خوانده می شود دستور یافت با مونان به مشورت بپردازد.

شاید اختصاص دادن سوره ای به عنوان شورا و تاکید بر این که اصولا مشورت کردن از ویژگی های مومنان است ناشی از همین سیاست اسلامی است. بالعکس مدیریت در اسلام مخالفت با خود کامگی، خود محوری و سلطه گری است.

ب) از دیدگاه علمی مدرسه یک نهاد اجتماعی است که باید به روش گروهی و با کمک همه کسانی که مسئولیت یا منافعی دارند اداره شود. در عین حال مدرسه یک سازمان تخصصی است که دبیران معلمان یا استادان با سالها آموزش و تجربه و تکیه بر علم و تخصص خود به انجام وظیفه می پردازند هیچ مدیری نمی تواند ادعا کند که امور مدرسه را بدون دخالت و اظهار نظر اعضای آموزشی اش حل می کند شورای معلمان وسیله ی بسیار خوبی برای اطلاعات افکار و اندیشه هاست.

اصولا تعلیم و تربیت نیاز به اندیشه‌‘ تفکر و یافتن راه حل دارد.

ج-  از دیدگاه فلسفی سه نظریه مدیریتی یعنی مدیریت بر مبنای اهداف کنترل کیفیت جامع و مدیریت کیفیت جامع بر مشارکت افراد سازمان و احساس رضایت آنها از این مشارکت به عنوان یک نیاز انسانی است.

۴- شورای معلمان بهترین مرکز تصمیم گیری شورایی در همه سازمان های آموزشی راه حل را مانند بچه فکری خود دوست می دارند و از آن دفاع و پشتیبانی می کنند . چنانچه تصمیم گرفته شده بعدها با موفقیت روبه رو شود همه ی افراد خود را در آن سهیم می دانند. اگر بالعکس تصمیم در حین اجرا بنا به دلایلی با شکست مواجه شود نه فقط مدیر را تنها نمی گذارند و شکست را بر گردن او نمی اندازند و همگان خود را در شکست یا عدم موفقیت سهیم می دانند. چنین جو و روحیه ای می تواند منجر به همکاری عمومی برای رفع مشکل یا پیدا کردن راه های جدید موفقیت شود.

۵-یکی از صاحب نظران ضمن پر اهمیت دانستن شورای معلمان مشارکت در تصمیم گیری را  نوعی حق دانسته و گفته است که معلمان انتظار دارند در مسایل مدرسه مشارکت داشته باشند. به گفته ی او مشارکت در امور مدرسه نوعی صدا داشتن یا دادن حق اظهار نظر است چنانچه این حق به افراد داده شود سبب توسعه ی مهارت ها ، تامین نیاز های روانی ، افزایش ادراک بهتر از سازمان، توزیع قدرت نفوذ ،  کاهش نابرابری ها، افزایش ر.حیه ی کنترل فردی و گروهی ، افزایش بهره وری ، افزایش درجه مداخله و تعهد در امور سازمان ، افزایش انگیزه ، رضایت شغلی، نو آوری و خلاقیت و و یافتن راه ها و روش های بهتر انجام کار می شود.
۶- شورای مدرسه وسیله ی با ارزشی برای ارزیابی افراد از خودشان و دیگران است وقتی مدیر با یکی از معلمان گزارشی  از موفقیت معلمی می دهد در حقیقت نوعی ارزیابی ازمعلم مورد بحث به عمل می  آید در همین زمان سایر معلمین نیز به روش کار خود می اندیشند و خود را با این معلم مقایسه می کنند و این نوعی ارزشیابی از خود به شمار می رود.
۷- شورای آموزشی  مدرسه می تواند به روشن شدن و تعییین حدود و مسؤلیت ها کمک کند. بدین ترتیب شورای مدرسه عامل مهمی برای افزایش وظیفه شناسی و ایجاد نظم و انظباط است همچنین شورای معلمان به افزایش مهارت ها و تصحیح روش ها منتهی می شود.
۸- از اهداف بسیار مهم شورای معلمان بررسی مسایل آموزشی‘ درسی‘ رفتاری و اخلاقی دانش آموزان است و برخوردریشه ای با مشکلات جاری و اتخاذ تصمیمات مشترک و واحد برای برخورد با همه ی موارد مشابه است.
۹- شورای معلمان مدرسه سبب رشد شخصیت، خود رهبری و بلوغ افراد می شود و وقتی دبیران در امور سازمان آموزشی شرکت داده می شوند و آنها وجود خود را در سرنوشت مدرسه موثر می بینند احساس ارزش و شخصیت می کنند منظور از خود رهبری یافتن توان بررسی مسایل و مشکلات به وسیله ی معلمان و ارایه راه حل و در نهایت به گردش در آوردن امور مدرسه و بلوغ به مفهوم پختگی . کسب تجربه و انجام کارها است.
۱۰- شورای معلمان با عنایت به این که یک کارگاه آموزشی است می توانند به مباحثی چون روش های تدریس ، آخرین یافته های تعلیم و تربیت ، روش های اجتماعی کردن افراد ، روش های ساختن تست ها ، شیوه های درست ارزشیابی و نحوه ی برقراری رابطه با اولیا، آخرین یافته های یک رشته ی علمی مقررات انضباطی ، روش های اعمال انضباط ، روشن کردن اهداف و به توافق رسیدن در مورد اهداف و مقاصد آموزشی و…..بپردازند.

در پایان امیدواریم با تلاش همه ی دست اندرکاران امر آموزش وپرورش و با ارایه راهکارها و تمهیدات مناسب، شورای معلمان جایگاه واقعی خود را در مدارس پیدا کرده ومنشأ خدمات مفیدی برای کارکنان و نیز دانش آموزان گردد،

نکاتی که لازم است در حین برگزار شورا بدان توجه شود:

 1. شورا در رأس ساعت مقرر شروع می‌شود.
 2. دبیر شورا نکات لازم را در خصوص موضوع جلسه و زمان‌بندی طرح مسائل توسط حاضران مطرح می‌کند.
 3. دبیر شورا جلسه را مدیریت می‌کند.
 4. موضوعات از قبل اطلاع داده شده مطرح و اعضا در خصوص آن نظراتشان را بیان می‌کنند.
 5. هر یک معلمان در شورا، پیشنهادات خود را در رابطه با مسائل مطرح در مدرسه مطرح می کند و برای تصمیم‌گیری سایر اعضای شورا نظرات خود را ابراز می‌دارند.
 6. بخشنامه‌های ارسالی آموزش و پرورش و انتظارات اداره، در جلسات شورا مطرح و برای حسن اجرای آن از معلمان نظرخواهی می‌شود.
 7. برای افزایش توانمندی هر یک از معلمان، در هر رشته ی درسی معلمان گروه بندی می‌شوند. هریک از معلمان با شرکت در این گروه تخصصی و همکاری با دیگر معلمان هم رشته‌ی خود در مدرسه، به هم‌افزایی کاری و تبادل تجربه و اتخاذ وحدت رویه در آموزش، برگزاری امتحانات و دیگر مسائل ذی‌ربط می‌پردازند.
 8. 8.      صورت‌جلسات شورای معلمان و مصوبات شورا توسط منشی جلسه ثبت و برای پی‌گیری و مراجعات بعدی در مدرسه نگه‌داری می‌شود. منشی جلسه مفاد جلسه و تصمیمات یادداشت شده را به امضای حاضران می‌رساند.
 9. در جایگاه خود، از میهمانان برای اظهار نظر و ابراز سخن دعوت می‌شود.
 10. وظایف هر یک از مدعوین نسبت به موضوع جلسه مشخص و به آن‌ها گوشزد می‌گردد.
 11. دبیر جلسه موضوعات مطرح شده را جمع‌بندی می‌کند.
 12. مدیر جلسه در اولین جلسه شورا، زمان برگزاری دوره‌ای جلسات را تا پایان سال به اطلاع اعضا می‌رساند.
 13. با هدایت قبلی مدیر جلسه، از معلمان شورا پذیرایی می‌شود.
 14. جلسه شورای معلمان در ساعت مقرر به پایان می‌رسد.

به صورت خلاصه در این مقاله به چه مواردی پرداخته شده است؟

ب صورت کلی در این مقاله به کلیه ی موارد مورد نیاز به برنامه ی شورای معلمان پرداخته شده است.شرح وظایف ، زمان برگزاری،شیوه ی برگزاری شیوه ی بهتر برگزاری و فایل های مورد نیازقرارگرفته است.

به موارد نوآورانه شورای معلمان نیز پرداخته شده است؟

بله ما همه موراد نو آورانه را برای شما اورده ایم
– تشکیل گارگاه های آموزشی مانند الگوهای تدریس ، اقدام پژوهی ، طراحی سوالات و……
– بررسی مشکلات رفتاری ، عاطفی ، روانی وآموزشی دانش آموزان
– نحوه ی ارتباط صحیح با اولیا
-آشنایی با چگونگی ایجاد انضباط
-آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان

من تمایل دارم مدرسه ام در سطح استاد در شورای معلمان اول استان شود برنامه شما کمک میکند؟

بله قطعا ما در مدرسه فایل 10 ها پست مخصوص شورای معلمان گذاشته ایم که هرکدام به تنهایی اطلاعات شما و معلمان را به شورای معلمان بالا میبرد و با نو آوری و روش های درست برگزاری تاثیر گذاری شمارا بیشتر میکند.شما به عنوان مدیر معاون یا هر کسی که در شورای معلمان دخیل هستید با استفاده از فایل ها و آموزش های ما میتوانید به راحتی مدرسه ی نمونه ی کشوری در حوزه ی شورای معلمان شوید.

میانگین امتیازات ۴ از ۵

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *