کلمه را برای جستجو وارد کنید .
کارکردهای ارزیابی دربرنامه تدبیر

کارکردهای ارزیابی در برنامه تدبیر

ارزیابی

همانگونه که دربخش های قبلی برنامه اشاره گردید،یکی از مهم ترین مراحل انجام برنامه ، ارزیابی است.از آنجا که این برنامه با هدف شناسایی مسائل ،برنامه ریزی برای رفع آنها و اجرای برنامه درجهت اصلاح،بهبودو ارتقایعملکردمدرسه ودستیابی به نتایج و خروجی های برخوردار از کیفیت مورد نظر نظام تعلیم وتربیت می باشد،ارزیابی ازجایگاه و اهمیت بالایی برخوردار است.آنچه بیش ازهرچیزی دراین ارزیابی اهمیت دارد،توجه به کارکردهای نوین آن می باشد.این کارکردها متناسب با موضوع و حوزه فعالیت ها متفاوت است.در ارزیابی برنامه تدبیراگرچه تمامی کارکردها دارای اهمیت هستند،اما کارکردهای شناسایی ،پیش بینی و بازخورد ازاهمیت خاصی برخوردار است.در میان این سه کارکرد،بازخوردبه دلیل نقش و تأثیری که در استقرار فرایند اصلاح و بهبود دارد، جایگاه والاتری را به خود اختصاص می دهد.بنابراین در ارزیابی از برنامه تدبیرباید به کارکردهای آن به شرح زیر توجه نمود.

کارکردهای ارزیابی در برنامه تدبیر

شناسایی:بررسی وضعیت موجودو توصیف آن،تحلیل آمارو اطلاعات حاصله که منجربه تشخیص نیاز و اولویت می شود.

پیش بینی: برنامه مورد نظر جهت رفع نیاز با تعیین اولویت تنظیم و اجرا می شود.لذا به کمک کارکرد پیش بینی می توان آینده مورد انتظار را ترسیم نمود.

اطلاعاتی:برای اتخاذتصمیم منطقی و مبتنی برواقعیات آمارو اطلاعات مناسب لازم است.این کارکردنقش اساسی در تصمیم گیری مدیران دارد.

تصمیم سازی:آماده کردن اطلاعات لازم برای اتخاذ تصمیم مدیران در تدوین برنامه عملیاتی سالانه .

بازخورد:برای توانمند سازی و اطمینان از اصلاح فعالیت ها در طول برنامه و همچنین در پایان آن براساس نتایج ارزیابی بازخورد داده می شود .

اصلاح و بهبود :اطلاعات حاصل از فرایند ارزیابی کمک می کند تا برنامه و فعالیت های لازم جهت دستیابی به اهداف در نظر گرفته شود.

مدیر مدرسه با انجام درست ارزیابی از فعالیت‌های تعیین شده (فرم شماره۶) و استفاده از شیوه های ارزیابی زیر ، ضمن شناخت دقیق از وضعیت کنونی مدرسه(خودارزیابی اولیه) با بهره گیری از نظرات ، ایده ها و خلاقیت فکری تیم ارزیابی (شورای مدرسه)، نظارت مستمر بر روند اجرای فعالیت‌ها (خودارزیابی های فرآیندی)، تعیین میزان تحقق اهداف و کیفیت اجرای شاخص ها (خودارزیابی پایانی و ارزیابی بیرونی) نسبت به بهبود و ارتقای عملکرد مدرسه اقدام می نماید.

میانگین امتیازات ۳ از ۵

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *