کلمه را برای جستجو وارد کنید .
برنامه ی طرح تدبیر
برنامه ی طرح تدبیر

برنامه ی طرح تدبیر

برنامه ی طرح تدبیر یک برنامه جامع است،که به منظور بهبود مدیریت مدرسه و ارتقاء کیفیت یادگیری دانش آموزان و استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات در دستور کاری مدارس ابتدایی قرار میگیرد.گستره ی برنامه طرح تدبیر از صف تا ستاد طرح تدبیر که در راستای بهبود فرآیندهای مدیریتی در مدارس ابتدایی مديريت فرايند مدار در مدرسه از سال گذشته آغاز شده است تلاش می‌کند. به مدیران مدارس کمک کند تا با تحلیل وضع موجود برنامه ی عملیاتی تدوین و آن را در طول سال به اجرا در بیاورند.

اهداف طرح تدبیر

برنامه ی طرح تدبیر کلیات برنامه تدبیر در مدارس ابتدایی را تقویت خودباوری، برنامه محوری، توسعه مشارکت، توانمند سازی کارکنان، ارزیابی و بهبود مستمر و استفاده حداکثری از منابع در اختیار را تشکیل می دهد.

 • – نهادینه سازی برنامه محوری  در مدیریت مدارس و توجه به فرایندهای  آن بطور نظامند و هماهنگ.
 • – تقویت فرایند ارزیابی مستمر برنامه ها و فعالیت ها با تاکید بر خود ارزیابی برنامه ی عملیاتی طرح تدبیر.
 • -زمینه سازی برای بهبود سطح عملکرد مدرسه در برنامه ها ، فعالیت ها و اقدامات ( آموزش و یادگیری، فعالیت های مکمل و فوق برنامه و …).
 • – توسعه و تقویت  فرهنگ مشارکت  و کارگروهی در مدرسه با بهره گیری از توانمندی های کلیه ذینفعان.
 • -مهمترین و اصلی ترین هدف این برنامه ، بهبود  فرایند های مدیریت مدرسه به منظور ارتقاء سطح عملکرد و کیفیت آن است .

طرح تدبیر به چه صورت انجام میشود؟

برنامه ی طرح تدبیر همانند طرح تعالی مدیریت مدارس است که در مقطع متوسطه اجرا می‌شود و در آن مدیر مدرسه در حین اجرای عملیات به خودارزیابی می‌پردازد و در پایان سال نیز یک ارزیابی کلی انجام می شود. بر این اساس مدیر مدرسه فرآیند انجام برنامه ها را وارد نرم افزار طرح تدبیر می کند.

ساحتهای شش گانه ی سند تحویل بنیادین

برنامه عملیاتی طرح تدبیر شامل ۶ ساحت میشود که این  فرایند فرم ها و جداول مخصوص به خود را دارد که در مقاله دیگری به این جداول و نحوه ی پرکردن این جداول و ارسال بر روی سامانه هنگام خواهیم پرداخت.

به طور خلاصه برنامه ی طرح تدبیر شامل ۶ ساحت زیر میباشد.

 • ۱-ساحت تربیت دینی و اخلاقی
 • ۲-ساحت تربیت سیاسی و اجتماعی
 • ۳-ساحت تربیت زیستی و بدنی
 • ۴-ساحت تربیت هنری و زیبا شناختی
 • ۵-ساحت تربیت اقتصادی و حرفه ای
 • ۶-ساحت تربیت علمی و فناوری
برنامه ی عملیاتی طرح تدبیر بر اساس
برنامه ی عملیاتی طرح تدبیر بر اساس ساحت ها

برنامه ی عملیاتی طرح تدبیر

برنامه ی عملیاتی شامل مجوعه فعالیت های در طول سال تحصیلی که توسط مدیر،معاونین و… در برنامه ی طرح تدبیر انجام می شود میباشد. که در فرم شماره ی ۲ برنامه ی تدبیر مورد ارزیابی قرار میگیرد. در زیر نمونه ی برنامه عملیاتی برای اشنایی بیشتر شما عزیزان قرار گرفته است.

برنامه ی طرح تدبیر تدبیر متوسط دوم

همان گونه که مستحضرید در سال جاری مبنای سیاست ها و برنامه ریزی ها سند تحول بنیادین خواهد بود. مجموعه برنامه های مختلف مقاطع تحصیلی به صورت چهار بسته برای چهار مقطع تحصیلی آماده شده است. این بسته ها شامل فهرست فعالیت های متناسب با دوره های تحصیلی، معرفی ساحت ها و اهداف دوره های تحصیلی خواهد بود.

اولین گام تشکیل در برنامه ی طرح تدبیر تیم برنامه ریز مدرسه می باشد. این تیم از مدیر ، معاونین مدرسه ، نماینده معلمان ، رئیس انجمن اولیا و مربیان و نماینده شورای دانش آموزی (مقطع متوسطه) تشکیل می شود.

تیم تدوین کننده ابتدا فرم انتطارات از مدرسه را مطالعه و سپس وضعیت موجود مدرسه را در رابطه با آن برنامه مشخص و وضعیت مطلوب را در نظر می گیرند و فرم برنامه عملیاتی طراحی می شود.

در تدوین فرم برنامه عملیاتی مدرسه باید موارد زیر در نظر گرفته شود

 1. فعالیت
 2. وضع موجود
 3. وضع مطلوب
 4. اقدامات
 5. زمان اجراء
 6. ۶- اعتبار مورد نیاز
 7. محل تأمین اعتبار
 8. مسئول پیگیری

موارد قابل توجه تیم برنامه ریز برنامه ی طرح تدبیر

فعالیت: فعالیت های مدرسه عیناً از فرم ارسالی از منطقه اخذ می گردد.

وضع موجود: آنچه تا ۳۱ شهریور سال 1401 در مدرسه اتفاق افتاده است.

وضع مطلوب: آنچه تیم برنامه ریزی مدرسه  تا پایان شهریور سال 1401مد نظر دارد.

پس از برنامه ریزی عملیاتی چک لیست ارزیابی تدوین میشود. پایش و ارزیابی حین کار هر ۴۵ روز یکبار بررسی می شود. همچنین میتوانید آموزش شیوه های ارزیابی در برنامه تدبیر و کارکردهای ارزیابی در برنامه تدبیر را در مقالات قبلی مشاهده نماییدو

بسته ارسالی به مدارس به دلیل صرفه جویی در مصرف کاغذ به صورت فایل الکترونیک و در قالب وُرد و پی دی اف در اختیار مدارس قرار می گیرد.

یکی از جاذبه های رویکرد های مدیریتی  رسیدن به منافع بیشتر برای مجموعه است. این مسئله خصوصا درباره مدیریت استراتژیک با تاثیر عمده ای که بر تدوین و اجرای برنامه دارد صدق میکند. با نگاهی دقیق به مفهوم استراتژیک می توان به ضرورت استفاده از آن پی برد و با توجه به تصمیمات سازمانی و بزرگ شدن سازمان ها لزوم بکارگیری برنامه ای جامع برای مواجهه با مسائل بیشتر از گذشته احساس می شود. مدیریت استراتژیک با تکیه بر ذهنیتی پویا ، آینده نگر ، جامع و اقتضائی راه حل بسیاری از مسائل سازمانها است.

برنامه ی طرح تدبیر برنامه‌ریزی استراتژیک را می‌توان تلاشی منظم یا زمانبندی‌شده و سازمان‌یافته جهت مبادرت به اجرای عملیات استراتژیک که دربردارنده نحوه تحقق استراتژی‌ها است تعریف کرد. در واقع یک برنامه‌ریزی صحیح به ما امکان می‌دهد با یک ملاحظه منسجم و جامع‌نگر نسبت به تمامی امکانات مادی و معنوی یک سازمان و بسیج آنها جهت پیشبرد استراتژیهایی که ما را به دست‌یابی به اهداف رهنمون خواهد ساخت گام برداریم.

از ویژگیهای ذاتی این برنامه، ترتیب منطقی مراحل، هماهنگی عناصر سازمانی و تعریف جایگاه و نقش هریک و نیز زمان‌بندی و توزیع دقیق منابع است.

لذا در این برهه از زمان با توجه به پیشرفت های فزاینده علم و فناوری ضروری است در آموزش و پرورش به عنوان متولی اصلی تربیت انسان ، با پیش بینی ظرفیت ها و تهدیدات برنامه ریزی دقیقی صورت پذیرد تا مجموعه ستادی و مدارس چشم انداز و اهداف خود را تعیین و برنامه های خود را براساس آن تدوین و اجرا نمایند .

زیر نظام های تربیت رسمی  و عمومی

برنامه ی طرح تدبیر زیر نظام های تربیت رسمی و عمومی مسیر اجرایی و عملی تحقق چرخش ها را نشان می دهد .زیر نظامهای شش گانه در مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:

۱-راهبری و مدیریت تربیتی

 • راهبری تربیتی
 • مشارکت جویی و مسئولیت پذیری مبتنی بر خرد جمعی
 • راهبری و آینده نگری
 • جامع، با تأکید بر فرآیندها و پیامدها
 • شایسته سالاری

۲-برنامه درسی

 • ساماندهی موقعیت یادگیری
 • تنوع در محیط یادگیری و تربیتی
 • مجتمع های آموزشی و تربیتی
 • با هویت مدرسه صالح و کانون تربیتی محله
 • طراحی تیمی
 • اسلامی – ایرانی
تقدیر نامه
ارزیابی برنامه طرح تدبیر

۳-تربیت معلم و تأمین نیروی انسانی

 • مبتنی بر ساحتهای تربیتی
 • متکی بر مشارکت مؤثر ارکان و عوامل سهیم
 • چند وجهی(ساختار مثلثی)
 • پیامد محور(محصول برون داد پیامد)
 • خلاق، فعال و گروهی
 • اندیشه ورزی و درک معنا
 • تلفیقی و یکپارچه
 • تأمین و تخصیص منابع مالی
 • تأمین فضا ، تجهیزات و فن آوری
 • پژوهش و ارز یابی
  • آینده نگری
  • تنوع و کثرت در روش های پژوهش
  • نظام مند ، نوآورانه و تحول آفرین
  • وحدت و یکپارچگی عملکرد مراکز
  • ایجاد فرصت و جاری و ساری شدن درتمام سطوح
  • مدیریت ، نظارت و بهره گیری از نتایج پژوهش
  • جهت گیری عمل مدار، تشخیصی و درمانی، تصمیم ساز و کاربستی

اهداف تحصیلی دوره ی دوم متوسطه

ساحت تعلیم و تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی

۱- با درک وجه استدلالی و عقلانی معارف دینی، در مواجهه با پرسش ها و مسائل  پاسخ های متقاعدکننده ای را با تکیه بر منابع و شواهد دینی ارائه کند و تأثیر آن را مورد ارزیابی قرار دهد .

۲-  در برنامه ی طرح تدبیر با الگوگیری از سیره پیشوایان دینی، نقش ایشان را در احیای دین و ترسیم آینده بشریت )جامعه عدل مهدوی عدالت خواهی، ظلم ستیزی، صلح جویی، عمران و آبادی( تبیین کند ودلالت های آن را در موقعیت های مختلف زندگی فردی و اجتماعی به کار گیرد .

۳-  با باور به ظرفیت های قرآن و جاودانگی دین اسلام  )جامعیت، ثبات، سازگاری با فطرت پویایی نسبت به نیازهای حال و آینده(  قادر است از آن برای حل نمونه ای از مسایل دنیای امروز استفاده کند .

ساحت تعلیم و تربیت زیبایی شناسی و هنری

۱- با مطالعه آثار و مسایل حوزه هنر )رابطه هنر با:  فناوری، اقتصاد، فرهنگ، اخلاق… (، آنها را بر اساس اصول زیبایی شناسی و ارزشی، نقش و تأثیر آن را بر خود و جامعه ارزیابی کند.

۲- با بکارگیری قدرت تخیل و ذوق هنری، اثری فرهنگی هنری را خلق کند و آن را بر اساس معیارهای زیبایی شناسی مورد ارزیابی قرار دهد.

۳- با انتخاب و بررسی آثار فرهنگی هنری بر مبنای اصول ارزشی و زیبایی شناسی، نقش هنر را به عنوان زبان مشترک میان انسان ها در بستر زمان و مکان تبیین نماید.

برنامه سالانه و تقویم اجرایی 1400 -1401
برنامه سالانه و تقویم اجرایی بر اساس سال تحصیلی 1400-1401

برنامه سالانه و تقویم اجرایی طرح تدبیر به صورت word قابل ویرایش میباشد.

تعداد صفحات:۱۹۲صفحه-چندین فایل پاورپوینت

فرمت:word قابل ویرایش

بر اساس تقویم برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال تحصیلی 1400-1401

تقویم اجرایی متوسطه اول 1400
تقویم اجرایی متوسطه اول 1401

برنامه سالانه و تقویم اجرایی دوره ی اول متوسطه به صورت word قابل ویرایش میباشد.

تعداد صفحات:۱۶۰صفحه

فرمت:word قابل ویرایش

ویژه ی مدیر،معاون آموزشی،معاون پرورشی،معاون اجرایی و مشاوران مدرسه

ساحت تعلیم و تربیت علمی و فناورانه

۱- با تحلیل و ارزیابی الگوها و روابط حاکم بر پدیده های انسانی، طبیعی )آیات الهی( و حل مسایل ریاضی از مدل سازی برای شناخت و حل مسایل واقعی زندگی استفاده کند.

۲- طی یک فرایند کار مشارکتی در سطح مدرسه، ایده ها و یافته های علمی –   فناورانه را درباره یک موضوع مطالعه وآزمایش کند و یافته های خود را با رعایت اخلاق علمی در سطح فرا مدرسه ای ارائه کند.

۳-با بهره گیری از سواد فناوری و بررسی وضعیت آینده / تحولات علمی و فناوری، ایده خود را درقالب یک طرح یا محصول ارائه کند.

ساحت تعلیم و تربیت اجتماعی و سیاسی برنامه ی طرح تدبیر

۱- با شناخت حقوق و مسئولیت های خود در زندگی اجتماعی-  سیاسی، مسایل جامعه )مشکلات و آسیب های اجتماعی، زیست محیطی و… ( را شناسایی کند و وظایف خود را برای حل آنها در راستای حفظ امنیت و منافع ملی، وحدت و انسجام اجتماعی انجام دهد.

۲- با بهره گیری از شیوه کنش اقناعی در برنامه طرح تدبیر، تعاملات اجتماعی – سیاسی، مهارت گفتگو و مشارکت سازنده در فعالیت های جمعی و مدیریت مشارکتی را تجربه کند. البته در مقاله ی قبلی به آموزش برنامه سالانه ی تعالی مدیریت نیز پرداخته ایم.

۳- با تحلیل ساز وکارهای تکوین، تداوم و تغییر زندگی اجتماعی-  سیاسی، موقعیت مکانی / زمانی را انتخاب کند و وظایف و مسئولیت های اجتماعی-  سیاسی مترتب بر آن را در سطح خانوادگی، محلی، ملی و بین المللی انجام دهد.

۴- با تحلیل و ارزیابی فرهنگ و تمدن ایرانی-  اسلامی در برنامه ی طرح تدبیر و سیر تحول آن ، روش هایی را برای صیانت و گسترش این فرهنگ و تعامل میان فرهنگی در سطح محلی، ملی و بین المللی پیشنهاد کند.

ساحت تعلیم و تربیت اقتصادی و حرفه ای برنامه طرح تدبیر

۱- با درک ابعاد و روند شکل گیری مسائل و تحولات اقتصادی در فضای واقعی و مجازی، الگوی رفتار اقتصادی خود، خانواده و جامعه را بررسی کند و روش هایی برای تدبیر معاش حلال بکار گیرد.

۲-با شناسایی تحولات عرصه اشتغال و سرمایه گذاری، صلاحیت های حرفه ای خود را ارزیابی وبرای کسب و کار و نقش آفرینی اقتصادی در آینده برنامه ریزی کند.

۳- با شناخت عمومی از بخش ها و سیاست های کلان اقتصادی و درک رفتارهای مثبت و منفی  بازیگران اقتصادی در سطح ملی و فرا ملی تأثیر آن را بر مسائل اقتصادی جامعه تحلیل کند.

هدف فرا ساحتی برنامه طرح تدبیر

با کسب مهارت های نوشتاری، شفاهی، ادراکی و تولیدی زبان، از این مهارت ها برای حل مسائل یا رفع نیازهای خود در سطح جامعه و تحلیل موقعیت های پیچیده بهره بگیرد.

موضوع : اهداف دوره های تحصیلی در نهصد و پنجاه و دومین  (۹۵۲) جلسه شورایعالی آموزش و پرورش ، تاریخ 1401/۰۲/۱۰ به تصویب رسید.

توضیحات تکمیلی
دانلود نمونه ی پرشده ی برنامه عملیاتی تدبیر
 1. ساحت های طرح تدبیر چیست؟

  برنامه تدبیر

  ۱-ساحت تربیت دینی و اخلاقی
  ۲-ساحت تربیت سیاسی و اجتماعی
  ۳-ساحت تربیت زیستی و بدنی
  ۴-ساحت تربیت هنری و زیبا شناختی
  ۵-ساحت تربیت اقتصادی و حرفه ای
  ۶-ساحت تربیت علمی و فناوری

 2. زیر نظام های تربیت رسمی  و عمومی برنامه طرح تدبیر چه عناوینی است؟

  برنامه ی طرح تدبیر

  ۱-راهبری و مدیریت تربیتی
  ۲-برنامه درسی
  ۳-تربیت معلم و تأمین نیروی انسانی

 3. آیا برنامه آماده به صورت برنامه سالانه و تقویم اجرایی برای طرح تدبیر موجود است؟

  برنامه طرح تدبیر

  برنامه ی طرح تدبیر یک برنامه ی منعطف بوده که بر اساس نیاز مدرسه تدوین می شود ولی ما در مدرسه فایل برنامه سالانه و تقویم اجرایی طرح تدبیر به صورت فایل ورد قابل دانلود به صورت کامل بر اساس اخرین تقییرات سال تحصیلی تهیه کرده ایم و برای تمامی مدیران قرار داده ایم.
  این برنامه بر اساس آخرین تغییرات برنامه درسی است. همچنین برنامه سالانه متوسطه اول و برنامه سالانه متوسطه دوم نیز موجود میباشد.

تومان50,000خرید و دانلود فایل


میانگین امتیازات ۵ از ۵

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *